« Tagasi

Jõgeva linna Suure tänava rekonstrueerimine

Jõgeva Vallavalitsus sõlmis 8. juunil Atemo OÜ-ga töövõtulepingu Jõgeva linna Suure tänava rekonstrueerimiseks. Remondilõigu kogupikkus on 1,36 km.

Ehitustöödega alustatakse juuni lõpus ning ehitustööde lõpptähtaeg on november 2021. Ehitustöid teostatakse kahes etapis ja ehitustööde ajal on konkreetne töölõik osaliselt liiklusele suletud. Liiklemiseks kasutatakse ümbersõite. Ehituse ajal on tagatud elanike juurdepääs ehitusalale jäävatele või külgnevatele kruntidele ja suuremate takistuste korral teavitatakse eelnevalt iga kinnistuomanikku.

Ülevaade projektist

  • Projekt on kokku jagatud kolme etappi. Ristiku tänava ristmikust kuni Piiri, Suure ja Puiestee tänava ringristmikuni ning Piiri, Suure ja Puiestee tänava ringristmikust kuni Heina tänava ristmikuni ning Heina tänava ristmikust kuni riigitee nr 39 (Tartu-Jõgeva-Aravete) ristmikuni. Ehitustöid teostatakse kahes eraldiseisvas järjestikuses etapis, millest esimene on riigitee nr 39 ristmikust kuni ringristmikuni.
  • Projekti eesmärgiks on tänava teekatte seisukorra, sõidumugavuse ja liiklusohutuse parandamine. Lisaks on projekteeritud tänavavalgustus.
  • Sõidutee paremasse serva on kogu projektala ulatuses projekteeritud jalgtee ning vasakusse serva kergliiklustee.
  • Olemasolev kõrghaljastus säilitatakse.
  • Pargi tänava lähedusse rajatakse projekti kohaselt teeäärsed parkimiskohad.
  • Projekteeritud lahenduse käigus eemaldatakse sõiduteelt olemasolev asfaltkate täies ulatuses. Kärbitakse olemasoleva kõrghaljastuse võrasid. Eemaldatakse olemasolevad äärekivid ja muud vananenud konstruktsioonid. Tõstetakse ümber, langetatakse või kaitstakse olemasolevad tehnovõrgud. Parandatakse sademevee, ühisveevärgi ning kanalisatsioonitorustike olukorda. Eemaldatakse kogu olemasoleva tee katendi konstruktsioon ning vajadusel laiendatakse olemasolevat muldkeha. Ehitatakse välja täies ulatuses uus dreenkiht ning killustikust alused. Paigaldatakse uued äärekivid ja uus kahe- (sõidutee) või ühekihiline asfaltkate (jalg- ja kergliiklustee). Paigaldatakse kõik uued liikluskorraldusvahendid ning tehakse uus katte märgistus. Teostatakse haljastustööd.

Laas Õun, Atemo OÜ, projektijuht