Jõgeva linnas on elektri- ja veekatkestus – info täieneb – elektriühendus on taastatud

Jõgeva vallavalitsus annab teada, et alates täna hommikust on rivist väljas alajaam, mis toidab Jõgeva Veevärki. Elektri ja veeta on Jõgeva põhikool ja Tähe tänava piirkond. Veekatkestusi esineb ka teistes linna piirkondadest. Jõgeva vallavalitsus on suhelnud Elektrilevi esindajaga. Brigaad on välja saadetud riket likvideerima. Esialgse info põhjal taastatakse olukord pärast lõunat, orienteeruvalt kella 13.

Lisainfot jagab abivallavanem Mati Kepp (5344 0858).

Täiendava info saabumisel jagame seda valla kodulehel ning FBs.

Kell 10.10 Elektilevi rikkebirgaad toimetab alajaama juures. 

Kell 10.29 elektriühendus on taastatud.