Jõgeva valla aasta õpetajad on Jana Tiido, Maire Tamm ja Marianne Allingu

Jõgeva kultuurikeskuses täna toimunud õpetajate austamisõhtul kuulutati välja valla tänavused aasta õpetajad. Jõgeva valla aasta õpetaja üldhariduskoolis on Jõgeva põhikooli ajalooõpetaja Jana Tiido, aasta õpetaja koolieelses lasteasutuses on Palamuse lasteaia Nukitsamees muusikaõpetaja Maire Tamm ning aasta õpetaja huvikoolis Jõgeva aleviku lasteaia õpetaja ning tantsustuudio Cestants juhataja abi ja tantsuõpetaja Marianne Allingu.

Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Jana Tiido tunneb oma aineid ning oskab oma teadmisi põnevalt ja haaravalt edasi anda. Ta tahab, et tema õpilased huvituksid minevikust ja olevikust ning nendevahelistest seostest. Ta on väga loov õpetaja. Ta kasutab mitme aine lõimingut, et anda seeläbi õpilastele teadmisi edasi palju elukesksemalt. Jana Tiido ei anna oma õpilastele valmis vastuseid, vaid ärgitab neid leidma. Ta innustab õpilasi ajalugu läbi mängima, läbi elama; tajuma, kuidas ajalugu tekib ning kuidas seda väärtustada. Lisaks õpetajatööle on Jana Tiido õpilaste mälumänguringi vedaja ning ülekooliliste võistluste põhikorraldaja.

Maire Tamm on Palamuse lasteaia muusikaõpetaja alates 2012. aastast. Ta paneb lapsed mitmel viisil muusikat tegema, aga ka põneval viisil liikuma; aitab korraldada rühmapidusid ja organiseerida üritusi lastevanematele. Maire panustab oma huvitavate ja kaasahaaravate ideede ning nobedate näppudega alati meeskonnatöösse. Õppetegevusi ilmestab ta nüüdisaegse video- ja helitehnika kasutamisega.

Maire on maakonna muusika- ja liikumisõpetajate ainesektsiooni juht ning tema algatatud on sektsiooni liikmetele ning naabermaakondade ainespetsialistidele suunatud avatud üritused „Õpetajalt õpetajale". Mitmekülgsed kogemused ja lennukad ideed suurürituste läbiviimisel on teinud Mairest hinnatud õpetaja ja kolleegi. Tal on eriline roll kogu kollektiivi tasakaalustamisel ja ühistunde loomisel.

Marianne Allingu on töötanud Jõgeva aleviku lasteaias 13 aastat. Ta on kohusetundlik, loominguline, iseseisev ja aktiivne, lastega suhtlemisel entusiastlik. Ta oskab tekitada lastes huvi õppimise vastu. Peale lasteaia tegutseb Marianne Allingu tantsustuudios Cestants juhataja abi, beebikooli juhendaja, tantsuõpetaja ja tantsulaagri kasvatajana. Ta on aidanud läbi viia üritust Cestants Jõgeva Dance Star. Marianne innustab lapsi saavutama parimaid võimetekohaseid tulemusi, mõjutab neid osalema huvi- ja ühiskondlikus tegevuses, aitab kaasa noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks. Ta on pälvinud laste, kolleegide ja lastevanemate lugupidamise.

Lisaks kolmele aasta õpetajale (neist üks, Jana Tiido, kahjuks kohal ei viibinud) tunnustati seitset aasta õpetaja nominenti. Viis haridustöötajat pälvisid vallavalitsuse aukirja ja 20 vallavalitsuse tänukirja. Aasta õpetajad said lisaks aukirjale ja meenele ka rahalise preemia.

Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar Kokk ütles oma tervituskõnes õpetajatele, et nad on õnnelikud inimesed, sest teevad oma õpilastega ilusat tööd. Teisalt teevad nad rasket tööd, mis nõuab endast palju andmist. Vallavanem Tiit Lääne tänas õpetajaid selle eest, et nad kevadise eriolukorra ajal kõigi jaoks uudsetes oludes hästi hakkama said.

Õpetajate austamisõhtul, mis algselt pidi toimuma õpetajate päeva paiku, oli osalejaid tavalisest vähem, ent kes kohal olid, said nautida ansambli Svjata Vatra meeleolukat esinemist.