« Tagasi

Jõgeva Valla Hoolekandekeskus võtab tööle hooldustöötaja

Jõgeva Valla Hoolekandekeskus kuulutab välja konkursi hooldustöötaja ametikoha täitmiseks

Hooldustöötajat vajame abivajavate klientide abistamiseks igapäeva elu korraldamisel ja võimaliku elukvaliteedi saavutamisel.

Tema peamiseks ülesandeks on abivajajate esmane nõustamine, vajalike hoolekandealaste toimingute tegemine, koduteenuse- ja sotsiaaltransporditeenuse osutamine.

Kandideerima ootame:

  • kandidaati, kellel on soovitavalt vähemalt keskharidus;
  • kellel on teadmised valla pakutavatest sotsiaalhoolekande toetustest ja teenustest;
  • oskus efektiivselt kasutada aega,
  • kes valdab eesti keelt kesktasemel ja on väga hea suhtlemisoskusega, koostöövalmis, hea stressitaluvusega ning kohusetundlik;
  • kellel on sõiduauto juhtimise õigus ja oskus.

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri CV-ga aadressil info@jogevahoolekandekeskus.ee hiljemalt 30. september 2023. Lisainfo Tea Kütt, tel 5552 0343.