« Tagasi

Jõgeva valla kaasava eelarve kasutamiseks saab ettepanekuid esitada 31. detsembrini

Taas on võimalik vallaelanikel otsustada, kuidas kasutada üht osa vallaeelarvest. Jõgeva valla kaasava eelarve kasutamiseks saab ettepanekuid esitada 31. detsembrini 2020.

Ettepanekuid ootame kohalike omavalitsuste istungite infosüsteemi VOLIS jogeva.volis.ee kaudu, e-kirja teel aadressile kaasaveelarve@jogeva.ee või Jõgeva Vallavalitsuse kantseleis ja Palamuse ning Torma teenuskeskustes.

Ideid saavad kaasavasse eelarvesse esitada kõik. Ettepaneku objekt peab olema seotud Jõgeva vallaga, pakkuma avalikku hüve ja olema avalikult kasutatav. Idee peab olema elluviidav ühel eelarveaastal ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Ettepaneku esitamisel peab olema märgitud:

1) ettepaneku esitaja;

2) ettepaneku nimetus;

3) ettepaneku eesmärk ja olulisus;

4) ettepaneku kirjeldus;

5) võimalusel idee kavand koos hinnapakkumisega, mis annab vallavalitsusele selge abistava info ettepaneku elluviimise võimalikkuse hindamisel;

6) muu oluline info, mida ettepaneku esitaja peab oluliseks ettepaneku hindajatele idee kohta teada anda.

OSALE!