« Tagasi

Jõgeva valla korterelamud saavad taotleda toetust kõigile korteriühistute toetamise korra järgsetele tegevustele

Tänavu veebruaris otsustas Jõgeva vallavalitsus määrata 2023. aastal korteriühistutele toetatavateks tegevusteks elektrivarustuse tagamiseks generaatorite paigaldamise ning vajadusel generaatori paigaldamise projekteerimise või eskiislahenduse tellimise.

Esmaspäeval, 11. septembri istungil otsustas vallavalitsus prioriteetsuse määramise otsuse kehtetuks tunnistada ning anda korteriühistutele võimaluse taotleda toetust kõigiks toetatavateks tegevusteks.

Korteriühistute toetuse taotlusi saab esitada kuni eelarveliste vahendite ammendumiseni, mida on ligikaudu 8500 eurot. Toetuse määr on kuni 50% tehtavate tööde maksumusest.

Kavandatav tegevus tuleb ellu viia hiljemalt toetuse saamise aasta 1. detsembriks. Põhjendatud juhtudel on võimalik pikendada tööde tegemise tähtaega kuni toetuse määramise aastale järgneva aasta 1. augustini. Toetust ei ole õigus taotleda ja seda ei määrata ega maksta tagasiulatuvalt enne toetuse taotlemist tehtud kulude katteks.