Jõgeva valla noortevolikogu arvamus distantsõppest

Õpilased on juba mitmendat korda kogemas distantsõpet. Öeldakse ikka, et esimene „vasikas" läheb aia taha. Jõgeva valla noortevolikogu liikmed on nõus, et esimene distantsõppe periood oli nii õpilastele kui ka õpetajatele segane ning pingeterohke. Selleks, et ei korduks see, mis eelmise aasta kevadel, on meil välja pakkuda ideed, et muuta õpetajate ja õpilaste olukord mugavamaks.

Põhikooli osas on distantsõppe suureks probleemiks see, et õpetajad panevad õpilastele vajaliku info eri kohtadesse, kes tunnitöö, kes kodutöö alla, kes suhtlusse või hoopis Tera keskkonda. Ka tööde esitamise tähtaegu märgitakse üsna kaootiliselt. Põhikoolid võiksid näiteks võtta eeskuju Jõgevamaa Gümnaasiumist, kus õpetajad kasutavad kõiki võimalusi sihtotstarbeliselt: kodutööd pannakse kodutööde alla, tunnitööd nende jaoks ette nähtud kohta koos eesmärgiga, mille õpilane peaks tunni jooksul saavutama ning vajadusel juhistega, kuhu ja mis kellaajaks saata. Tera keskkonda kogutakse kokku kaustade kaupa õpilaste tööd, mis lähevad hindamisele.

Põhikooli pisematel, 1.–4. klassi õpilastel ei ole tekkinud veel arusaama, miks ja kellele nad üldse õpivad, seepärast on neid raske kodus õppima motiveerida. Pingeid tekib vanematel, kes peavad kodukontori töö kõrvalt lapsi juhendama, aga ka lastel, kel vanemaid kodus pole ning kes peavad koolitööga iseseisvalt hakkama saama. Pingeid tekib suurematelgi õpilastel, kes peavad vanemate tööl olles nooremaid õdesid-vendi õppimisel aitama. 1.–4. õpilased vajaksid väga kontakttunde, kus õpetaja korda hoiab ja jälgib, et kõik lapsed materjali omandaksid. Seepärast arvame, et selles vanuses õpilased võiksid siiski koolis käia.

Abiturientidel on kodus eksamiteks väga raske valmistuda. Meie arvates võiks abiturientidele teha eksamiainetes, kui vähegi võimalik, kontakttunde. Grupid saab olenevalt kooli võimalustest ja tahtest teha võimalikult väikesed ning ruumides kinni pidada 2+2 reeglist.

Praegu on kõigil raske, õpilastel ja õpetajatel sealhulgas. Üksteisega tuleb koostööd teha, ent sageli on keeruline mõista, mis teisele osapoolele raskusi valmistab. Kontaktõppel sellist probleemi ei teki, sest õpetaja näeb, kuidas ja kas õpilane tunnis kaasa teeb.

Meie ideed ei kujuta endast lõplikku tõde, pigem tahame juhtida tähelepanu kitsaskohtadele läbi õpilaste silmade, et koos koolidega arutada ja leida mõlema osapoole jaoks parimad lahendused. Loodame, et peatselt jätkub normaalne elu ning me ei pea enam selliste asjade pärast pead vaevama.

JÕGEVA VALLA NOORTEVOLIKOGU