« Tagasi

Jõgeva valla vapimärgi saavad Marika Tuus-Laul ja Aivar Kokk

Jõgeva vallavolikogu otsustas oma eilsel istungil tunnustada Marika Tuus-Lauli ja Aivar Kokka vallale osutatud eriliste teenete eest Jõgeva valla vapimärgiga.

Aivar Kokk on andnud nii poliitiku kui ka ettevõtjana märkimisväärse panuse Jõgeva valla elu edendamisse. Ta on olnud maakondlike Vooremaa konverentside ja mitmete rahvaspordiürituste käivitaja, aidanud kaasa ehitiste ja rajatise valmimisele, korraldanud heategevusüritusi ja –kontserte, toetanud eakate ja noorte ettevõtmisi.

Ka Marika Tuus-Laul on kaasa aidanud mitme Jõgeva valla jaoks olulise kultuuri- ja  taristuobjekti valmimisele, renoveerimisele ning sisustamisele. Ta on andnud oma panuse valla eakate elu mitmekesistamisse.

Mõlemad vapimärgi saajad esindavad Jõgeva- ja Tartumaa rahvast Riigikogus, Aivar Kokk kuulub ka Jõgeva vallavolikogu koosseisu. Vapimärgid antakse üle Jõgeva vallavolikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtul, millega tähistatakse Eesti Vabariigi aastapäeva. Vapimärgiga kaasneb 1200 euro suurune rahaline kingitus. Marika Tuus-Laul ja Aivar Kokk on esimesed, keda ühinemisjärgne suur Jõgeva vald oma vapimärgiga tunnustab.