« Tagasi

Jõgeva vallajuhid kohtusid Palamuse ja Kudina piirkonna rahvaga

Jõgeva vallavanem Aare Olgo käis oktoobri alguses Palamuse ja Kudina kandis külast külla ning väisas Palamuse alevikku ja Vanavälja, Toovere, Imukvere, Ronivere, Varbevere, Järvepera, Änkküla, Raadivere, Eerikvere, Süvalepa, Kudina, Rahivere ning Vaidavere küla. Kandiga tutvumine päädis teisipäeval rahvakoosolekuga Palamuse teenuskeskuses. Vallajuhtidega oli kohtuma saabunud kümmekond kohalikku, kel olid kirja pandud kindlad küsimused, millele ootasid vastuseid. Küsimustele vastasid ning jagasid selgitusi vallavanem Aare Olgo ning abivallavanemad Mati Kepp, Arvo Sakjas ja Viktor Svjatõšev. Juhid tõdesid, et Palamuse oli tugev vald ning ühinedes võeti üle heal tasemel haridus- ja kultuuriasutused. Kultuuri- ja spordivaldkonna abivallavanem Arvo Sakjas lisas, et ühtegi asutust pole olnud tarvis järele aidata, vaid mõnel puhul hoopis teiste taset nende omaga ühtlustada. Abivallavanem kiitis, et Palamusel asub ka Eesti ilusaim lasteaed.

Kudina elanik Terje Rudissaar uuris, kes hoiab pärast Palamuse Vallavara likvideerimist silma peal tänavavalgustusel ning tegeleb kustunud valgustitega. Majandusvaldkonna abivallavanem Mati Kepp selgitas, et tänavavalgustuse teenindaja on sama, ent valgustitega seotud muredest tuleb teada anda vallavalituse teede peaspetsialistile Kaiu Kaselale. „Vald on suur ning enam ei jõua kontrollkäikudega kõiki probleemseid valgusteid kindlaks teha. Seepärast tuleks elanikel endil probleemidest teada anda," julgustas Mati Kepp. Terje Rudissaar uuris ka, mida ette võtta parisse kasvanud põlluga, kust lenduvad ohakaseemned rikuvad naabruses olevaid hooldatud aedu. Mati Kepp nentis, et väärteomenetleja põllumaadega ei tegele, küll aga saab ta teha ettekirjutusi hooldamata aedade osas. Veel oli Terje Rudissaarel mureks, et Kudina bussipeatusest on varastatud prügikast ning prügi visatakse maha. Mati Kepp lubas, et jaama saab uus prügikast. Maanteeamet on rajanud Palamusele väikse bussipeatuse, kus on kitsuke varjualuseta pink ning puudub prügikast. Seal peatuvad Toovere poole suunduvad bussid. Kuna suurest bussipeatusest sinna tormata ei jõua, on vaja väike peatus ootajale sobivaks teha. Imukvere küla elanik Raivo Kadaja tundis huvi, millal jõuab Väljaotsa teele höövel. Lisaks uuris ta, millised on selle tupiktee edasiarendamise võimalused. Üldiselt on tee heas korras ning talvel ka lahti lükatud. Ent lumerohketel talvedel on oht, et tee umbe tuiskab ning lund ka enam kuhugi lükata pole. Tee pikendamine Toovereni annaks teise juurdepääsu ning suurendaks turvalisust. Vallavanem Aare Olgo selgitas, et sellise plaani elluviimisel on kesksel kohal maaomandiküsimused. Vallal puudub ka raha päris uue teejupi rajamiseks. Rahalised vahendid on mõeldud olemasolevate teede hooldamiseks. Terje Rudissaar jagas Kudina küla kogemusi ning soovitas Imukvere küla elanikel kaaluda lumetõkete paigaldamist. Kudinale paigaldati need külarahva algatusel ning need on olnud tõhusaks abiks. Klemens-Augustinus Kasemaa Änkkülast rääkis Kuremaa järve äärsete kinnistute omanike soovist esitada keskkonnaametile taotlus järve veetaseme tõstmiseks. Pärast kunagise paisutuskoha likvideerimist on veetase langenud meetri võrra ning sealsed elanikud ja kalamehed, kel on tekkinud raskusi paadiga järvele pääseda, soovivad seda taas tõsta. Kasemaa uuriski, kas vald saaks seda taotlust ka omalt poolt toetada. Kiiret lahendust sellele probleemile siiski pole, sest paisutuskoht likvideeriti põhjusel, et paisutustegevus polnud seal seaduslik.

Palamuse lasteaia direktor ja Ehavere küla elanik Marika Merusk soovis, et Luualt Ehavere poole viiva tee mustkate ulatuks kasvõi mõnikümmend meetrit kaugemale, Ehavaere sillani. Praegu lõpeb teekate künka peal ning kõvema vihmaga uhub vesi tee pealt kruusa alla. Kuna tegemist on riigimaanteega, ei saa vallavalitsus ise midagi teha, küll aga teha probleemi lahendamise ettepaneku maanteeametile. Christoph Hamkens juhtis tähelepanu Palamuse aleviku teedele ning nende koormuspiirangutele. Mehe hinnangul on pidev raskeveokite voorimine teed ära rikkunud, näiteks sõidavad Palalt tulevad suured palgiveoautod otse läbi Palamuse. Lisaks ei peeta kinni ka kiiruspiirangutest. Teisalt tõi ta välja Palamuse ja Kuremaa ühtse turismipiirkonna hea potentsiaali. Ent mõlemasse alevikku sisse sõites näeb turist räämas hooneid. Palamuse rahvale teeb eriti muret piimatööstuse lagunev hoone, mille uksed-aknad on lahti. Lapsed käivad seal jooksmas ja turnimas ning on õnneasi, et nendega veel midagi juhtunud pole. Lagunevad majad on eraomandis ning valla väärteomenetleja saab teha ettekirjutusi akende ja uste sulgemise osas. Koosolekul tõstatati ka raamatukogu kolimise küsimus. Kohal viibinud olid seda meelt, et raamatukogu võiks asuda Palamuse teenuskeskuses. Seal oleks raamatukogul ruumi rohkem ning see annaks paremad võimalused üritusi korraldada. Teenuskeskus on mugavalt ligipääsetav kõigile lugejatele, ka neile, kes praegu teisel korrusel asuvasse raamatukokku ei pääse. Palamusel elav Laiuse raamatukogu direktor Katre Ilmjärv tõi välja, et uus asukoht annaks ideaalse võimaluse koostööks kooli ja lasteaiaga: teenuskeskusele on need palju lähemal, kui praegu raamatukogu koduks olevale kortermajale.