Jõgeva vallas tiheasustus- ja kompaktselt asustatud alade majapidamistest aia- ja haljastujäätmete kogumise eeluuring

Jõgeva vallas tiheasustus- ja kompaktselt asustatud aladel paiknevate kodumajapidamistest aia- ja haljastujäätmete kogumise eeluuring 31.05 kuni 13.06.2021.

Eeluuringu leiad siit.

Tiheasustusalad: Jõgeva linn, Siimusti, Kuremaa, Torma, Sadala, Palamuse, Laiuse ja Jõgeva alevik.

Kompaktsed alad: Kaarepere, Kudina, Kurista, Liivoja, Luua, Painküla, Saduküla, Tõikvere, Vaiatu, Vaimastvere, Vana-Jõgeva, Vägeva ja Õuna küla kompaktne ala.

Kaardid

Tunneme huvi, kas neis alevikes ja külades on vaja korraldada aia- ja haljastujäätmete kogumisiringi kevadel ja/või sügisel. Palume märkida oma alevik/küla, kus Te elate.

Tegemist on eeluuringuga, et oskaksime paremini kogumisringe planeerida.                               

Kogumisringid on planeeritud 2022. aastaks.