« Tagasi

Jõgeva vallavalitsus korraldab 21. detsembri tähtajaga avaliku kirjaliku enampakkumise põllumajandusliku maa rendile andmiseks

Jõgeva vallavalitsus korraldab 21. detsembri tähtajaga avaliku kirjaliku enampakkumise põllumajandusliku maa rendile andmiseks viieks aastaks järgmistel katastriüksustel:

1. Jõgeva vald, Palamuse alevik, Põllu (katastritunnus 57802:001:0171), pindala 2,41 ha (lisatud asendiplaan);

2. Jõgeva vald, Palamuse alevik, Kallaku (katastritunnus 57802:001:0172), pindala 3,11 ha (lisatud asendiplaan);

3. Jõgeva vald, Palamuse alevik, Otsa (katastritunnus 57802:001:0445), pindala 1,05 ha, kasutamine püsirohumaana. Kasutamise tingimusena peab rentnik võimaldama maa tasuta kasutamist Paunvere väljanäituse ajal parkimise korraldamiseks (lisatud asendiplaan);

4. Jõgeva vald, Palamuse alevik, Kooli tn 4 (katastritunnus 57802:001:0136) ja Pähklimäe tänava katastriüksused (katastritunnus 57801:001:0498, 57801:001:0483, 57801:001:0485, 57801:001:0484, 57801:001:0488, 57801:001:0499, 57801:001:0490, 57801:001:0486, 57801:001:0494, 57801:001:0489, 57801:001:0495, 57801:001:0493, 57801:001:0496 ja 57801:001:0497), pindala 6,33 ha, kasutamine püsirohumaana. Kooli tn 4 kasutamise tingimusena peab rentnik võimaldama maa tasuta kasutamist Paunvere väljanäituse ajal parkimise korraldamiseks (lisatud asendiplaan);

5. Jõgeva vald, Änkküla, Järveotsa (katastritunnus 57802:001:0071), pindala 2,17 ha (lisatud asendiplaan).

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 21. detsembril 2020 kella 9 kinnises ümbrikus Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Suur 5, Jõgeva linn või digitaalselt allkirjastatuna meilile vallavara@jogeva.ee. Ühes ümbrikus võib olla üks pakkumine.

Pakkumise alghind 1 ha kohta on 100 eurot aastas. Pakkumiste avamine toimub 21. detsembril kell 9.05 Jõgeva Vallavalitsuses aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn.

Osavõtutasu ja tagatisraha ei määrata.

Pakkumine peab sisaldama pakkuja nime ja kontaktandmeid; pakkumise summat sõnade ja numbritega, pakkumise kuupäeva ning esitaja allkirja. Pakkumine tuleb esitada punktides 1, 2, 3 ja 5 iga katastriüksuse kohta eraldi ning punktis 4. nimetatud katastriüksuste kohta kokku.