« Tagasi

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi vallasekretäri ametikoha täitmiseks

Konkurss Jõgeva Vallavalitsuse vallasekretäri ametikoha täitmiseks

Vallasekretäri põhiülesanne on tagada valla õigusaktide ja teabehalduse seadustele vastavus ning juhtida kantseleid, mille haldusalaks on vallavalitsuse istungite ettevalmistamine, vallavalitsuse dokumendihaldus, vallavalitsuse ja hallatavate asutuste IT infrastruktuuri teenuste toimimine ja areng, teabe avalikustamine ja andmekaitsealane tegevus, personaliarvestus, õigusalane teenindus ning rahvastikutoimingud.

Eeldame, et kandidaadil on:

  • õigusalane kõrgharidus;
  • varasem töökogemus riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses juriidilist ettevalmistust nõudval ametikohal vähemalt 2 aastat;
  • põhjalikud teadmised kohaliku omavalitsuse korraldust ja haldusmenetlust reguleerivatest õigusaktidest;
  • eesti keele oskus kõrgtasemel, vene või inglise keele oskus suhtlustasemel;
  • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
  • koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus ning algatusvõimelisus;
  • juhtimisalased teadmised ja oskused.

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil info@jogeva.ee hiljemalt 30. juuniks 2021.  Lisainfot annab vallasekretär Egle Lääne, tel 528 3731.