« Tagasi

Jõgeva vallavalitsus ootab 1. märtsiks õppuri-, transpordi ja teenuse pakkuja toetuse taotlusi

Jõgeva vallavalitsus ootab 1. märtsiks (periood jaanuar–juuni eest) õppuri toetuse ja transporditoetuse taotlusi ning teenuse pakkuja toetuse taotlusi.

Õppuri toetust makstakse huvitegevuses osaleja ÜHE huviringi või huviala õppetasu kulude katmiseks õppurile, kes on 7–19 aastane Jõgeva valla sissekirjutusega noor.

Toetust saavad taotleda õppuri vanemad ja alates 18. eluaastast õppur ise, kui õppuri pere on viimase 12 kuu jooksul olnud toimetulekutoetuse saaja või peres kasvab 2 või enam alla 19-aastast last.

Õppuri toetuse info ja taotluse vormid leiab SIIT.

Transporditoetust makstakse ühes huviringis või huvialal osalemise transpordikulude katmiseks. Transporditoetust saavad taotleda õppuri vanemad ja alates 18. eluaastast õppur ise juhul, kui õppuri elukoht ja huvialaga tegelemise koht on erinevad ja õppuri elukohas ei pakuta vastava huvialaga tegelemise võimalust. Transporditoetust saab taotleda kaks korda aastas.

Transporditoetuse info ja taotluse vormid leiab SIIT.

Teenuse pakkuja toetust makstakse huvihariduse ja huvitegevuse pakkujatele töötasu kulude, vahendite, transpordikulude, võistlustel osalemise ja laagrite korraldamise kulude katmiseks.

Juhul, kui Jõgeva vallas ei pakuta vastavat huviharidust või õppuri elukohale on lähemal teise omavalitsuse huvikool, võib erandkorras väljaspool Jõgeva valda huviharidust omandavate õppurite eest teenuse pakkujaid toetada vastavalt Jõgeva valla õppurite arvule ja konkreetse huvikooli arvestuslikele kuludele.

Teenuse pakkuja toetuse info ja taotluste vormid leiab SIIT.