« Tagasi

Jõgeva vallavalitsus ootab 1. oktoobriks huvihariduse ja huvitegevuse teenuse pakkuja toetuste taotlusi

Jõgeva vallavalitsus ootab 1. oktoobriks (periood september–detsember eest) teenuse pakkuja toetuse taotlusi.

Teenuse pakkuja toetust makstakse huvihariduse ja huvitegevuse pakkujatele töötasu kulude, vahendite, transpordikulude, võistlustel osalemise ja laagrite korraldamise kulude katmiseks.

Juhul, kui Jõgeva vallas ei pakuta vastavat huviharidust või õppuri elukohale on lähemal teise omavalitsuse huvikool, võib erandkorras väljaspool Jõgeva valda huviharidust omandavate õppurite eest teenuse pakkujaid toetada vastavalt Jõgeva valla õppurite arvule ja konkreetse huvikooli arvestuslikele kuludele.

Teenuse pakkuja toetuse info ja taotluse vormi leiab SIIT.