Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel 7. oktoobril Jõgeva linnas ja alevikus asuvad kinnistud

Jõgeva Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel 7. oktoobril 2020 Jõgeva vallale kuuluvad kinnistud:

  1. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Aasa tn 8b (registriosa number 6466150, katastritunnus 24901:001:0216, pindala 709 m2, sihtotstarve elamumaa) alghinnaga 4 155 eurot;
  2. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Lille tn 6 (registriosa number 6438950, katastritunnus 24901:001:0209, pindala 702 m2, sihtotstarve elamumaa) alghinnaga 4 114 eurot.
  3. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Ülase tn 6 (registriosa number 6408550, katastritunnus 24901:001:0214, pindala 700 m2, sihtotstarve elamumaa) alghinnaga 4 102 eurot.
  4. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva alevik, M. Pilli tn 7b (registriosa number 2701835, katastritunnus 24802:005:0223, pindala 393 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa) alghinnaga 565 eurot.

Kirjalik pakkumine, millele on märgitud vastava kinnistu aadress tuleb esitada hiljemalt 7. oktoobril kell 9.00 kinnises ümbrikus Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn või digitaalselt allkirjastatuna meilile vallavara@jogeva.ee. Ühes ümbrikus võib olla üks pakkumine.

Pakkumiste avamine toimub 7. oktoobril kell 9.05 Jõgeva Vallavalitsuses aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn.

Osavõtutasu ja tagatisraha ei määrata. Ostuhind tuleb tasuda 14 pangapäeva jooksul enampakkumise tulemuse teadasaamisest vallavalitsuse esitatud arve alusel. Ostja kannab lisaks tehingukulud (notaritasud, riigilõiv).

Kirjalik pakkumine peab sisaldama pakkuja nime ja kontaktandmeid, pakkumise summat sõnade ja numbritega, pakkumise kuupäeva ja esitaja allkirja.

Täiendav informatsioon: Terje Rudissaar, tel. 517 5750, 776 6501, terje.rudissaar@jogeva.ee.

Kinnistutega on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel.