Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Vaimastveres asuva Klubi kinnistu

Jõgeva vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel vallale kuuluva kinnistu aadressiga Vaimastvere küla, Klubi (registriosa number 2369935, katastritunnus 24801:002:0056, pindala 2562 m2), alghinnaga 4000 eurot. Osavõtutasu ja tagatisraha ei määrata. 

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 31. jaanuaril 2022 kell 9 kinnises ümbrikus, millele on märgitud kinnistu aadress, Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn või digiallkirjastatult e-posti aadressile vallavara@jogeva.ee. Ühes ümbrikus võib olla üks pakkumine. 

Kirjalikus pakkumises peavad olema pakkuja nimi ja kontaktandmed, pakkumise summa sõnade ja numbritega, pakkumise kuupäev ning esitaja allkiri.

Pakkumised avatakse 31. jaanuaril 2022 kell 9.05 Jõgeva Vallavalitsuses aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn.

Ostuhind tuleb tasuda 14 pangapäeva jooksul enampakkumise tulemuse teadasaamisest. Ostja kannab tehingukulud (notaritasud, riigilõiv).

Infot vallavara kohta jagab majandushaldur Toomas Sepp, toomas.sepp@jogeva.ee, tel 5866 2210.