« Tagasi

Jõgeva vallavolikogu istung toimub 30. juunil

Jõgeva Vallavolikogu 9. istung toimub neljapäeval, 30. juunil 2022 algusega kell 14.00 Vaiatu rahvamajas, Vaiatu külas.

PÄEVAKORRAS:
1. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Jõgeva Vallavalitsuse konsolideerimisgrupi 2021. majandusaasta aruande kinnitamine".
Ettekandjad: vallavanem Angela Saksing, pearaamatupidaja Kersti Vadi,
kaasettekandjad: eelarvekomisjoni esimees Arvo Sakjas, revisjonikomisjoni esimees Tiiu Õunapuu.

2. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu "Jõgeva Valla Perearstikeskus OÜ asutamine".
Ettekandja abivallavanem Asso Nettan,
kaasettekandjad: eelarvekomisjoni esimees Arvo Sakjas, sotsiaal- ja tervisearenduskomisjoni esimees Heli Raevald.

3. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Jõgeva valla arengukava 2018–2028 muutmise esimene lugemine ja järgnev menetlemine".
Ettekandjad: abivallavanem Viktor Svjatõšev, arenduse peaspetsialist Erki Teder,
kaasettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Jaano Terras.

4. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Loa andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks seoses rajatava tänavavalgustusega Sadala alevikus".
Ettekandjad: abivallavanem Viktor Svjatõšev, arenduse peaspetsialist Erki Teder, maakorraldaja Ülle Soodla,
kaasettekandjad: eelarvekomisjoni esimees Arvo Sakjas, arengu- ja majanduskomisjoni esimees Jaano Terras. 

5. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Väike-Maarja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kooskõlastamine". 
Ettekandjad: abivallavanem Viktor Svjatõšev, majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim,
kaasettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Jaano Terras. 

6. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Jõgeva Vallavolikogu 23. septembri 2021 otsuse nr 279 muutmine".
Ettekandjad: abivallavanem Viktor Svjatõšev, maakorraldaja Ülle Soodla,
kaasettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Jaano Terras. 

7. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu „Määruste muutmine".
Ettekandja abivallavanem Asso Nettan.

8. Arupärimistele vastamine.
Vastaja abivallavanem Asso Nettan.

9. Mitmesugust, informatsioonid.
Esitajad: koosolekul osalejad.


ÕIGUSAKTIDE EELNÕUD