« Tagasi

Jõgeva Vallavolikogu komisjonide koosolekud

Jõgeva Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 7. juunil 2021 algusega kell 15.00 vallavalitsuse saalis (Jõgeva linn, Suur 5).

Päevakorras:

1. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu „Jõgeva vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded".
Ettekandjad: vallasekretär Egle Lääne ning majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim.

2. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Jõgeva valla kultuurivaldkonna arengukava 2021-2028 esimene lugemine ja järgnev menetlemine".
Ettekandja kultuuri- ja noorsootöönõunik Eva-Kristi Hein.

3. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Jõgeva valla spordivaldkonna arengukava 2021-2028 esimene lugemine ja järgnev menetlemine".
Ettekandja spordi- ja terviseedendamise nõunik Kaily Moones.

4. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Jõgeva valla terviseprofiili esimene lugemine ja järgnev menetlemine".

Ettekandja spordi- ja terviseedendamise nõunik Kaily Moones.

5. Mitmesugust, informatsioonid.
Esitajad: koosolekul osalejad.

 

Jõgeva Vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 8. juunil 2021 algusega kell 16.00 vallavalitsuse saalis (Jõgeva linn, Suur 5).

Päevakorras:

1. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu "Jõgeva valla lasteaedades tasuta hommikusöögi võimaldamise määruse muutmine".
Ettekandja haridusnõunik Helle Kajaste.

2. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu "Jõgeva valla 2021. aasta teine lisaeelarve".
Ettekandja pearaamatupidaja Imbi Saar.

3. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu "Jõgeva valla noorsootöö valdkonna arengukava 2021–2028 esimene lugemine ja järgnev menetlemine".

Ettekandja kultuuri- ja noorsootöönõunik Eva-Kristi Hein.

4.  Mitmesugust, informatsioonid.
Esitajad: koosolekul osalejad.

Jõgeva Vallavolikogu revisjonikomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 9. juunil 2021 algusega kell 13.00 vallavalitsuse saalis (Jõgeva, Suur tn 5).

Päevakorras:
1. Jõgeva Vallavalitsuse konsolideerimisgrupi 2020. majandusaasta aruande läbivaatamine.
Ettekandja pearaamatupidaja Imbi Saar.

2. Mitmesugust, informatsioonid.
Esitajad: koosolekul osalejad.

 

Jõgeva Vallavolikogu arengu- ja majanduskomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 9. juunil 2021 algusega kell 15.00 vallavalitsuse saalis (Jõgeva linn, Suur 5).

Päevakorras:
1. Jõgeva valla jäätmekava 2021–2026 muudatusettepanekute läbivaatamine.
Ettekandja keskkonnaspetsialist Taimi Eesmäe.

2. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu "Jõgeva vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded".
Ettekandjad: vallasekretär Egle Lääne ning majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim.

3. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu "Loa andmine vallavara võõrandamiseks otsustuskorras".
Ettekandja majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim.

4. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu "Mustvee valla üldplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise eelnõu kooskõlastamine".
Ettekandja majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim.

5. Mitmesugust, informatsioonid.
Esitajad: koosolekul osalejad.

 

Jõgeva Vallavolikogu eelarvekomisjoni koosolek toimub neljapäeval, 10. juunil 2021 algusega kell 15.00 vallavalitsuse saalis (Jõgeva linn, Suur 5).

Päevakorras:
1. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu „Jõgeva valla lasteaedades tasuta hommikusöögi võimaldamise määruse muutmine".
Ettekandja haridusnõunik Helle Kajaste.

2. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu "Loa andmine vallavara võõrandamiseks otsustuskorras".
Ettekandja majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim.

3. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu „Jõgeva valla 2021. aasta teine lisaeelarve".
Ettekandja pearaamatupidaja Imbi Saar.

4. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu "Laenu võtmine".
Ettekandja pearaamatupidaja Imbi Saar.

5. Jõgeva Vallavalitsuse konsolideerimisgrupi 2020. majandusaasta aruanne.
Ettekandja pearaamatupidaja Imbi Saar.

6. Mitmesugust, informatsioonid.
Esitajad: koosolekul osalejad.