Jõgeva vallavolikogu komisjonide koosolekud

Jõgeva vallavolikogu eelarvekomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 18. jaanuaril 2022 algusega kell 15.00 vallavalitsuse saalis (Jõgeva linn, Suur 5).

Päevakorras:
1. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Loa andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks Kuremaa aleviku Järvepargi kinnistule".
Ettekandja maakorraldaja Ülle Soodla.
2. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu „Jõgeva valla ametiasutuste palgajuhendi muutmine".
Ettekandja vallavanem Angela Saksing.
3. Jõgeva valla 2022. aasta eelarve projektile esitatud muudatusettepanekute läbivaatamine. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu "Jõgeva valla 2022. aasta eelarve". 
Ettekandjad: vallavanem Angela Saksing, pearaamatupidaja Imbi Saar.
4. Mitmesugust, informatsioonid.
Esitajad: koosolekul osalejad.

Jõgeva vallavolikogu arengu- ja majanduskomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 19. jaanuaril 2022 algusega kell 15.00 vallavalitsuse saalis (Jõgeva linn, Suur 5).

Päevakorras:
1. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks Kuremaa aleviku Järvepargi kinnistule".
Ettekandja maakorraldaja Ülle Soodla.
2. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu „Volituste andmise määruste muutmine".
Ettekandjad: keskkonnaspetsialist Taimi Eesmäe, teede peaspetsialist Jakob Kuld.
3. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Järva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kooskõlastamine".
Ettekandja majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim.
4. Mitmesugust, informatsioonid.
Esitajad: koosolekul osalejad.