« Tagasi

Jõgeva Veevärgil on 1. juunist uus hinnakiri

Lähtudes Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseaduse § 14 1 lg 1 ja Konkurentsiameti 11.04.2023 otsusest nr 9-3/2023-014 kehtestab Jõgeva Veevärk OÜ alates 01.06.2023 oma tegevuspiirkonnas alljärgnevad veeteenuse hinnad:

  hind käibemaksuta   hind käibemaksuga
Tasu võetud vee eest       1,47 €/m  1,764 €/m3

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

2,45 €/m3                                    2,94  €/m3

             

Hinnamuudatusest lähtuvalt palume kõigil lepingulistel klientidel teatada veearvesti näidud (sh tarbimisgraafikuga kliendid) 31. mai seisuga järgneva kolme tööpäeva jooksul.

Kaugloetavate veearvestite näite ei ole vaja teatada. Kui aga kinnistul on teine veearvesti, mis ei ole kaugloetav, siis tuleb see arvesti näit kindlasti teatada.

Veearvesti näitu saab teatada telefonil 772 2720 või saates e-maili nait@jvv.ee

Kodulehe näidu saatmise vorm ei tööta, sest koduleht on uuendamisel.

 

 Põhiteenusega seotud lisateenuste hinnad:

  hind käibemaksuta hind käibemaksuga 
kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga tehniliste tingimuste koostamine 38,11€/tk 45,73€/tk
veemõõtja plommimine 20,15€/tk 24,18€/tk
kinnistu veeühenduse sulgemine või avamine veemõõdusõlmest või maakraani kaudu või siibrikaevust 19,15€/tk 22,98€/tk
arvamuse esitamine ehitusprojekti ja geodeetilise alusplaani kohta 12,70€/tk 15,24€/tk
näidu kontrollimise tasu (veearvesti näidu teatamata jätmisel) 14,58€/tk 17,50€/tk