Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus korraldab tasuta kodukandigiidi koolituse

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus korraldab tasuta kodukandigiidi koolituse. Oodatud on noored, täiskasvanud; turismiettevõtjad, kultuurikorraldajad jt huvilised.

Esimene koolituspäev 

R 05.06 16.00-19.00 Kuremaa lossis (4 akadeemilist tundi)

 • Sissejuhatus giiditöösse: giid kui klienditeenindaja, giid kui oma riigi ja kultuuri esindaja. Giiditöö olemus. Giidide liigitus. Giidinduse ajaloost
 • Hea giid. Giidile vajalikud oskused ja teadmised
 • Hea ekskursioon. Ekskursioonide liigid
 • Praktilised nõuanded infomaterjali otsimiseks, giiditeksti ja marsruudi koostamiseks ning tervikliku klienti arvestava ekskursiooni kokkupanekuks.

Teine koolituspäev

L 13.06 11.00-17.00 Kuremaa lossis (6 akadeemilist tundi)

 • Ekskursiooni ettevalmistamine ja läbiviimine
 • Giiditöö metoodika, esinemisoskus, hääle kasutamine
 • Giid ja tehnika (erinevad abivahendid giiditöös)
 • Giidituuride/ekskursioonide analüüs. Iseseisvate tööde tagasisidestamine seminari vormis
 • Mis seadustega peame giidituuri/ekskursiooni kokkupanekul ja giidina tegutsedes arvestama
 • Kuidas end giidina turundada. Giid kui ettevõtja

Kolmas koolituspäev

L 20.06 täpsustatakse 05.06 koolitusel osalejatega

 • Näidistuuride/ekskursiooni läbiviimine 

Iseseisev töö: oma giidituuri kokkupanek, giiditekstide jaoks vajaliku info otsimine ja giidituuri praktiline läbiviimine Jõgevamaal. (Näiteks 1,5 tunnine giidituur Jõgeva linnas)

Koolituse eesmärk

 1. Toetada Jõgevamaa noorte, täiskasvanute ja turismiettevõtjate mitmekesist arengut läbi praktiliste oskuste õpetamise ja rakendamise.
 2. Anda praktilisi põhioskusi kodukandigiidina töötamiseks Jõgevamaal.
 3. Koolituse lõpetajal on giidide valdkonna põhiteabe valdamine ja praktilised oskused, mis võimaldavad läbi viia giidituure Jõgevamaal.
 4. Giiditeenuse pakkujate suurendamine ja ettevõtlikkuse tõstmine Jõgevamaal.

Maht – teoreetilise osa maht 20 akadeemilist tundi  + iseseisev töö ja giidituuri praktiline läbiviimine

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus

Koolitus on tasuta. Vajalik eelnev registreerumine. Palun osalemisest teada anda hiljemalt 31.maiks 2020 siin

Üritus Facebookis

Programmis osalemisega seotud kulud kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine" meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" - raames.