« Tagasi

Ka volikogu järgmine koosseis valitakse 27-liikmeline

Jõgeva vallavolikogu otsustas eilsel istungil, et vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks on 27. Niisama suur on ka volikogu praegune koosseis.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse kohaselt peab volikogu liikmete arv olema paaritu arv ja liikmete minimaalseks arvuks on seitse. Omavalitsuses, kus on üle 10 000 elaniku, peab volikogu seaduse järgi olema vähemalt 21-liikmeline. Jõgeva vallas on 1. juuni seisuga 13 271 elanikku.

Eilsel istungil otsustati ka, et Jõgeva vallas moodustatakse üks 27-mandaadiline valimisringkond nr 1, mille piirid kattuvad Jõgeva valla haldusterritooriumi piiridega. Valla valimiskomisjon otsustai moodustada viieliikmeline. Valimiskomisjoni esimees on vallasekretär, komisjoni liikmeteks nimetati Aime Andron, Maire Kasvandik, Esta Kingsepp ja Elvira Osberg ning asendusliikmeteks vastavalt määratud järjekorrale Liivi Noormägi ja Veigo Mandre.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus näeb ette, et volikogu määrab volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu, moodustab valimisringkonnad ja jaotab mandaadid hiljemalt 90. päeval enne valimispäeva. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021. a.