« Tagasi

Kaasavast eelarvest tehakse tänavu teoks kolm ettepanekut

15. aprillini sai esitada ettepanekuid Jõgeva valla eelarve kaasava osa kasutamise kohta. Seitsmest laekunud ideest tunnistas vallavalitsuse moodustatud komisjon nõuetele vastavaks kolm: valmivad objektid on seotud Jõgeva vallaga, pakuvad avalikku hüve, on avalikult kasutatavad, on ellu viidavad 2020. aastal, neist ei teki ebamõistlikke kulusid valla järgmiste aastate eelarvetele ning nende maksumus ei ületa kaasavale eelarvele ette nähtud rahastussummat (15 tuhat eurot ühe ettepaneku kohta). Kui kaasavat eelarvet käsitlev vallavolikogu määrus näeb ette, et komisjoni poolt sobivaks tunnistatud ettepanekud pannakse rahvahääletusele ja teostamisele lähevad enim hääli saanud ettepanekud, siis seekord otsustati hääletust mitte korraldada, sest eelarve kaasava osa maht võimaldab teoks teha kõik ettepanekud.

Sobivaks tunnistatud ettepanekute eeldatav kogumaksumus on 31 866 eurot, kaasava eelarve osa suurus vallaeelarves on ainult pisut väiksem, 30 000 eurot. Ka tasakaalustatuse printsiip jääb kehtima: kolm ettepanekut puudutavad eri asustusüksusi. Kuna kõigi ettepanekute täpne maksumus selgub nende elluviimise käigus, peab vallavalitsus võimalikuks need mahutada kaasava eelarve summa piiridesse või vajadusel leida võimalus täiendavaks rahastamiseks vallaeelarvest. Lisaks on ühe ettepaneku esitaja andnud nõusoleku vajadusel vähendada tema ettepaneku maksumust. Eeltoodust lähtudes ei pidanudki vallavalitsus rahvahääletuse korraldamist mõistlikuks ja otstarbekaks, vaid on valmis asuma kõiki sobivaks tunnistatud ettepanekuid ellu viima. Selline lahendus ei ole vastuolus ka kaasava eelarve põhimõtetega.

Komisjon tunnistas sobivaks järgmised kaasava eelarveosa kasutamiseks esitatud ettepanekud: Kaarepere spordi- ja huvimaja arendamine (esitajad Kaarepere külaselts ja Palamuse Kultuur; eeldatav maksumus 1893 eurot), „Loome tervislikuma elukeskkonna, võtame Jõgeva varestelt tagasi!" (esitaja Ants Prii; eeldatav maksumus 15 000 eurot) ja välijõusaali rajamine Torma spordihoone juurde (esitaja Aarne Neimann; eeldatav maksumus 14 973 eurot).

Kaarepere spordi- ja huvimajas remonditi majutusvõimaluse pakkumiseks ära teine korrus. Lisaks vooditele on sinna aga vaja kappe, riidenagisid ja jalatsiriiuleid, mida soovitaksegi soetada kaasa eelarve vahenditest. Koos majutusvõimalusega muutub spordi- ja huvimaja, mille esimesel korrusel on saun ja pesemisruumid, puhkeruum, kööginurk ja mängude tuba ning mille läheduses asuvad rahvamaja ning jalgpalli-, korvpalli- ja tenniseväljakud, tunduvalt funktsionaalsemaks: seda saab välja rentida sünnipäevadeks, koolitusteks, ööbimisega väljasõitudeks, laagriteks jne.

Ants Prii esitatud ettepanek on suunatud sellele, et vähendada vareslaste tekitatud häirivat müra ja reostust Jõgeva linnas. Keskkonnaspetsialistid ja ornitoloogid soovitavad nimelt vareslaste ohjamiseks korrastada linna kõrghaljastust ja eemaldada pesad pesitsusvälisel ajal. Pesade eemaldamine parandab visuaalset vaadet ja on hea ka puude tervisele, sest võimaldab likvideerida mädanikukolded. Kõrghaljastuse korrastamisele ja pesade eemaldamisele soovitakse appi kutsuda Luua metsanduskooli õpilased, kes saavad nii hea praktika. Vareslaste ohjamisel on Luua metsanduskooli oma partneriks valinud ka Viljandi linn.

Torma spordihoone juurde soovitakse paigaldada trenažöörid, mis võimaldavad treenida kõiki lihasgruppe. Nüüdisaegsete ja mitmekülgsete lahendustega välijõusaal, mis sobib treenimiseks nii noortele, täiskasvanutele kui ka eakatele ning mis on aasta ringi kasutatav, laiendab vaba aja veetmise võimalusi piirkonnas. Torma välijõusaali projektile taotleti rahastust ka mullusest kaasavast eelarvest. Toona jäi see rahvahääletuselt teiseks.

Ühe ideena saab kaasava eelarve toetusel teoks välijõusaali rajamine Torma spordihoone juurde. Vastava ettepaneku tegi spordihoone juhataja Aarne Neimann.