« Tagasi

Käimas on uuring suhtumise kohta suurkiskjatesse

Tartu ülikooli terioloogia õppetoolil on käimas kolme Baltimaad hõlmav ühisuuring, mille abil soovitakse välja selgitada ühiskonnas hetkel valitsevat suhtumist suurkiskjatesse ning võrrelda käesoleva uuringu tulemusi eelmise, aastatel 2003-2006 läbi viidud uuringu tulemustega.

Oma elutegevuse käigus puutuvad suurkiskjad aeg-ajalt kokku inimesega, mistõttu peab nende liikide kaitse- ja ohjamistegevuste kavandamisel arvesse võtma ka inimeste suhtumist. Kahe uuringu vahelisel ajal on nii ühiskonnas kui ka looduses toimunud mitmeid muutusi (linnastumise kasv, kiskjate arvukuse muutused, intensiivne metsaraie, lambakasvatuse ja mesinduse populaarsuse kasv), mis võivad mõjutada inimeste ja kiskjate vahelisi suhteid ning laiemalt ühiskonna suhtumist suurkiskjatesse.

 

Uuring toimub veebiküsitluse vormis ning sellele saab vastata siin: https://survey.ut.ee/index.php/541634?lang=et. Samuti saab liikuda küsimustikku vastama juuresoleva QR-koodi abil. Küsimustiku täitmine võtab aega umbes 20 minutit ja palume see võimalusel lõpuni vastata. Täites küsimustikku, aitad kaasa nii suurkiskjate teaduspõhisemale majandamisele kui ka konfliktide vähendamisele suurkiskjate ja inimese vahel.

 

 

 

 

Kontakt: Tartu Ülikooli terioloogia õppetool, Maris Hindrikson (maris.hindrikson@ut.ee), Egle Tammeleht (egle.tammeleht@ut.ee) ning Harri Valdmann (harri.valdmann@ut.ee)