« Tagasi

Naiskodukaitse kutsub üles mälestama võõrvõimude repressioonide tõttu kannatanuid

Naiskodukaitse kutsub kõiki üles 14. juunil mälestama juuniküüditamise ja kõigi võõrvõimude repressioonide tõttu kannatanuid. Mälestusüritus "Ma ei unusta Sind!" on Naiskodukaitse poolt ellu kutsutud ettevõtmine, mil üheks päevaks saavad enamik Eesti raudteejaamu mälestuslindid. Mälestusüritus toimub tänavu kolmandat korda, kuid üle-eestilisena esimest korda.

Juuniküüditamise 80. aastapäeval saavad enamik Eesti raudteejaamasid üheks päevaks mälestuslindid, mälestamaks kõiki juuniküüditamise ja kõigi võõrvõimude repressioonide tõttu kannatanuid. 69 raudteejaama üle Eesti, kus lehvimas kokku 1630 meetrit linte. 80 aastat tagasi muutus paljude Eesti elanike elu tundmatuseni. Neil tuli jätta oma kodud ja senine elu ning astuda vastu hirmutavale teadmatusele. Esimene Nõukogude Liidu okupatsioonivõimude poolt korraldatud küüditamislaine viis endaga kaasa paljud aktiivsed ja isamaalised inimesed, kes olid eelneva 20 aasta jooksul andnud oma panuse parema Eesti loomisele. Okupatsioonivõim pidas neid liialt ohtlikeks. Hinnanguliselt 10 000 inimest kisti oma kodu ja juurte küljest lahti. Enamik neist ei jõudnud enam kunagi koju. Paljud ära viidutest kuulusid Kaitseliidu ja Naiskodukaitse ridadesse.

Mälestusürituse peakorraldaja Teele Raja sõnas, et mälestusüritus "Ma ei unusta Sind!" on ellu kutsutud austusest ja püüdest omalt poolt panustada Eesti rahva ajaloolise mälu säilimisse. Pea igas peres on ringlemas mõni lugu või alles jäetud mälestusese, mis võetud kiirustades kodunt kaasa, lootuses see kunagi vanale kohale tagasi asetada. Õnnelikud olid need, kes jõudsid tagasi oma perede juurde, vanasse kodukohta. Tänapäevastes oludes on seda kõike väga raske ette kujutada ja tajuda. "Meie kohus on ilustamata otsa vaadata oma riigi ja rahva minevikule ning teha omalt poolt kõik selleks, et midagi niisugust ei saaks mitte kunagi enam korduda," lisas Raja.

Ürituse kohta leiate täiendavat teavet Naiskodukaitse kodulehelt www.naiskodukaitse.ee. Kõik Eesti inimesed on oodatud jagama sotsiaalmeedias enda perekonnaliikmete mälestusi, mõtteid ja tundeid #maeiunustasind teematrellidega. Facebooki ürituse leht: https://fb.me/e/2GXsIl7HQ

Näitame koos, et me ei unusta …

Naiskodukaitse on üle-eestiline vabatahtlik naisi koondav organisatsioon, mis annab oma panuse riigikaitsesse ja ühiskonna arengusse Kaitseliidu tegevuses osalemise, kodanike harimise ning isamaaliste traditsioonide hoidmise kaudu. Praeguse seisuga on Naiskodukaitses enam kui 2600 liiget.

Fotolavastus: Veronika Laakso