« Tagasi

Osale Jõgeva valla rahuloluküsitluses!

Hea Jõgeva valla elanik!

Jõgeva Vallavalitsus viib elanike seas läbi rahuloluküsitluse, mis on üles ehitatud tuginedes arengukavas sõnastatud eesmärkidele aastani 2028.

Küsitlusele vastamine võtab aega kuni 10 minutit. Küsitlus on anonüümne.

Küsitlusele saab vastata 1. märtsini.

Paberkandjal on küsitlus kättesaadav Jõgeva vallamajas, teenuskeskustes ja raamatukogudes.

OSALEN KÜSITLUSES