Osale Jõgeva valla üldplaneeringu mõttenoppes!

Jõgeva vallavalitsus on koostamas uut üldplaneeringut ning kogub ideid piirkonna ruumilise arengu kavandamiseks, et tagada läbimõeldud maakasutus ja ehitustegevus.

OSALE MÕTTENOPPES JA JAGA OMA ETTEPANEKUID!

  • Millises vallas me täna elame?
  • Kus asuvad kohaliku kogukonna jaoks märgilised kohad?
  • Millist keskkonda me soovime tulevikus siinkandis näha?
  • Mida tuleks ümbruskonnas muuta, et me jõuaks parema tulevikuni?

Esita oma ideed 6. novembrist 6. detsembrini 2019 veebis või paberkaardil avalikes kohtades (vallavalitsuse hoones ja teenuskeskustes)

MÕTTENOPE veebis.