« Tagasi

Jõgeva vallavolikogu andis loa Palamuse Suur tn 6 kinnistu võõrandamiseks

Jõgeva vallavolikogu andis Jõgeva vallavalitsusele loa võõrandada Palamusel Suur tn 6 asuv 2493 ruutmeetrine kinnistu, millel paiknev kahekorruseline hoone oli enne uude majja kolimist koduks Palamuse lasteaiale Nukitsamees. Sellekohane otsus võeti vastu volikogu möödunud nädalasel istungil.

Tänavu juulis kinnitas vallavolikogu nende objektide nimekirja, mis on plaanis Kredexist saadava toetuse abil lammutada. Sellesse nimekirja arvati ka Suur tn 6 hoone, milles on tegutsenud nii kool kui ka lasteaed, ent mis nüüd on amortiseerunud ja vallale mittevajalik. Samas asub kõnealune hoone kinnismälestise kaitsevööndis, mis tähendab, et seda saab lammutada ainult koostöös Muinsuskaitseametiga ning nende nõudeid järgides. See on aega nõudev protsess, mille ajal peab vallavalitsus kandma hoone hooldamise ja ohutuse tagamisega seotud kulud.

Eelöeldust tulenevalt võttis vallavolikogu seisukoha, et Palamuse Suur tn 6 kinnistu tuleb võõrandada. Kui see ei õnnestu, tullakse tagasi lammutusplaani juurde. Kõnealust kinnistut on vald püüdnud võõrandada ka varem, ent see pole õnnestunud. Nüüd minnakse uuele katsele.