« Tagasi

Rahvusvahelisel noorsootöökoolitusel uuriti, milliseid oskusi on vaja tuleviku töömaailmas

Erasmus+ programmi ning Haridus- ja Noorteameti Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri toel viivad MTÜ Rõuge Kaugtöökeskus ja Rõuge Noorsootöö Keskus koos partneritega Leedust ja Türgist ellu rahvusvahelist projekti „Youth Workspace". Projekti raames toimus Istanbulis koolitus, mille käigus arutati noorsootöö ja tööelu muutusi, tuge vajavatele noortele kodulähedaste töövõimaluste loomist, uute oskuste ja koostöö vajalikkust.

Ka minul õnnestus sellel koolitusel osaleda ja mõtiskleda noorsootöö suundade, väljakutsete ja võimaluste üle. Õppisime koolituse käigus tundma muutuste juhtimise protsesse, kaugtöö praktikaid, õppimise viise ning sellest tulenevaid kogemusi ja soovitusi. Näiteks rääkisime David Kolbi õpistiilide käsitlusest ja sellest, kuidas noorsootöötajad peaksid oma tegemisi planeerides õpistiilide eripäradega kursis olema ning sellest lähtuvalt grupisisest tööd suunama. Nii saaksime pöörata enam tähelepanu noore õpistiilist tulenevatele tugevustele ja arendamist vajavatele külgedele ning noorte õpiprotsessi seeläbi veel sisukamalt toetada ja eesmärgipärasemalt planeerida. Õppisime ka seda, kuidas jõustada gruppi, kuhu kuuluvad erinevate stiilide ja vajadustega noored, samuti seda, mismoodi grupijuhina protsessi iseenda ja kõigi osapoolte jaoks lihtsamaks muuta.

Projekti õppekäigud ja sisulised koolitused panid väga sügavalt mõtlema sellele, kas olen valmis mõtestama ümber tööelu ja märkama, millised uued oskused vajavad tulevikku silmas pidades arendamist. Mõistsin, et tuleviku (töö)maailmas on olulisel kohal kriitilise mõtlemise võime, probleemi lahendamise oskus, paindlikkus ja mõtteviisi muutustega kaasaminemine. Selleks, et meie kogukondadesse tuleks uusi arenguvõimalusi, tuleb märgata muutusi ühiskonnas, nendega kohaneda ja kohanemist toetada. Mul on väga hea meel, et mul oli võimalus olla osa sellest projektist ja loodetavasti saan olla muutuste toetaja.

Projekti raames töötatakse välja noorte kaugtöö teadlikkust ja kaugtööks vajalikke oskusi arendavate töötubade moodulid. Loodetavasti saame oma noortele selliseid töötube juba suvises töömalevas läbi viia.

Välislähetus avardas suuresti minu mõttemaailma ja pani mõtlema noorsootöö võimalustele uuest küljest. Loodetavasti saame juba uuest aastast oma organisatsiooni kaudu rahvusvahelist noorsootööd ellu viia.

AIRI PARV

Jõgeva Valla Noortekeskuse juhataja