Sõiduautode kasutusrendile võtmine

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke: "Sõiduautode kasutusrendile võtmine" viitenumber riigihangete registris : 218800

Riigihanke objekt on 1 (ühe), hankedokumendi lisas 1 toodud tehnilistele nõuetele (nõuded on kirjeldatud Spetsifikatsioonis 1) vastava, mahtuniversaali (7 istekohta) Siimusti Lastekeskusele Metsatareke ja 2 (kahe), hankedokumendi lisas 2 toodud tehnilistele nõuetele (nõuded on kirjeldatud Spetsifikatsioonis 2) vastava, sõiduauto kasutusrendile võtmine Jõgeva Vallavalitsusele hankedokumendis nimetatud tingimustel. Kokku liisitakse käesoleva riigihanke raames 3 (kolm) sõiduautot.

Pakkumuste avamise aeg: 10.02.2020 11:00

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1641372/general-info