« Tagasi

Torma mõisakompleksis renoveeritud valitsejamajas hakatakse pakkuma kogukonnas elamise teenust

Kolmapäeval, 15. jaanuaril avatakse Torma mõisakompleksis renoveeritud valitsejamaja, kus hakatakse kogukonnas elamise teenust pakkuma kaheteistkümnele psüühilise erivajadusega inimesele.

Valitsejamaja valmimisega on lõpule jõudnud 2016. aastal Tormas käima lükatud projekti viimane osa, mille eesmärgiks oli uute kogukonnapõhiste erihoolekande teenuskohtade taristu rekonstrueerimine ja renoveerimine.

Toetatud elamise ja kogukonnas elamise teenus on eelkõige suunatud oma piirkonna inimestele. Tormas hakkab teenust osutama Jõgeva vallavalitsus ning tegevusjuhendajad kuuluvad sotsiaalosakonna koosseisu. Sotsiaalkindlustusametiga on kokkulepe, et teenusele suunamisel eelistataks Jõgeva piirkonna inimesi. Kuigi Eestis liiguvad suured hooldekodud järjest enam perekeskse mudeli suunas, siis kogukonnapõhist lähenemist pole teadaolevalt mujal omavalitsustes veel rakendatud.

Euroopa Regionaalarengu Fondi toel ning nii endise Torma valla kui praeguse Jõgeva valla rahade ja laenuga on puuetega inimestele loodud 30 teenusekohta. Uute teenuste tarbeks renoveeriti Torma alevikus valla kaks 3-toalist ja kolm 4-toalist munitsipaalkorterit kokku 18 majutuskohaga ning kahe korteriga peremaja 12 majutuskohaga. Ruumid vajasid täielikku renoveerimist ja kohandamist inimeste vajadustele vastavaks. Valitsejamaja renoveerimisega sai korda ajaloolise väärtusega hoone, millel on ka praktiline rakendus.

Kogu projekti maksumuseks kujunes üle 1,1 miljoni euro, millest enam kui 688 tuhat on Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus ning üle 425 tuhande euro Jõgeva valla omaosalus. Valla osalus katab muuhulgas ka need kulud, mis ei ole programmi mõistes abikõlbulikud, kuid on vajalikud teenuse käivitamiseks.

Torma alevik valiti teenuse osutamise paigaks, sest kohapeal on aastaid osutatud erivajadustega inimestele igapäevaelu toetamise teenust ja kogukonnal oli valmisolek pakkuda uusi teenuseid. Vajadus arendada kogukonnapõhiseid erihoolekandeteenuseid sai alguse MTÜ Torma Valla Sotsiaalkeskuse igapäevasest tööst. 2007. aastal tööd alustanud sotsiaalkeskus pakkus algselt igapäeva elu toetamise teenust seitsmele, nüüdseks 15 inimesele. Kuid see kattis klientide vajaduse vaid osaliselt.

Kogukonnas elamise teenusel olija elab igapäevast elu nagu perekonnas. Päeval viib tegevusejuhendaja vastavalt kliendi võimekusele läbi erinevaid tegevusi. Elanike enda kanda on koristustööd elamisruumides ja maja ümber, pesu pesemine, söögi ostmine ning valmistamine. Nüüd ei pea omakandi inimene jääma kogukonnast eemale või minema kaugele hooldekodusse, vaid tal on võimalik tulla toetatud elamise või kogukonnas elamise teenusele, kus tegevusjuhendaja jälgib tema igapäevaeluga hakkama saamist. Lisaks selle, et abivajajad saavad tegutseda oma kodukohas, luuakse piirkonda mitu uut töökohta – tegevusjuhendajatena saab tööd viis inimest. Ka nemad on kohalikud elanikud.

Torma valitsejamaja avamisel osalevad Jõgeva vallavalitsuse esindajad ning sotsiaalminister Tanel Kiik.