Torma piirkonna elanike küsitlus

 

Torma piirkonna külade elanike arvamuse väljaselgitamiseks toimuv küsitlus algab 14. oktoobril.

Küsitluse käigus selgitatakse välja, kas Torma aleviku ning Kõnnu, Liikatku, Lilastvere, Näduvere, Oti, Rassiku, Tealama, Vanamõisa ja Võidivere küla elanikud soovivad, et nimetatud territooriumiosad antakse Mustvee valla koosseisu.   

Küsitluses ootame osalema nimetatud piirkonna alalisi elanikke alates 16. eluaastast. 

Osaleda saab kahel erineval viisil – elektrooniliselt ja küsitluspunktis.  Küsimus on mõlemal puhul sama – kas toetate …………… aleviku/küla üleminekut Jõgeva valla koosseisust Mustvee valla koosseisu? Vastamiseks tehakse märge vastusevariandi „jah" või „ei" juurde. Iga osaleja vastab küsimusele oma elukoha asustusüksuse osas.

Elektrooniline küsitlus toimub 14. oktoobrist kella 8.00st kuni 17. oktoobrini kella 20.00ni aadressil jogeva.volis.ee.  Osalemiseks on vaja ennast identifitseerida ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Pärast vastamist kuvatakse teade arvamuse arvessevõtmise kohta. Elektroonilise küsitluse korral on võimalik varem antud arvamust muuta elektroonilise küsitlusperioodi jooksul, korrates sama protseduuri.  Küsitluspunktis pole elektroonilist häält võimalik muuta.

Küsitluspunktis toimub küsitlus 19. ja 20. oktoobril kell 10.00–18.00. Küsitluspunkt asub Torma teenuskeskuses, Kooli tee 25.

Kui isik ei saa kumbagi küsitlusviisi kasutada kas tervisliku seisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu, võib ta taotleda küsitluslehe täitmist kodus.  Küsitluslehe kodus täitmise taotluse saab esitada Torma teenuskeskusesse, e-posti teel komisjon@jogeva.ee või telefonil 522 0587.  Taotlus peab olema esitatud hiljemalt 20. oktoobril kella 15ks.

Küsitluse tulemused kinnitab vallavolikogu 31. oktoobril 2019.

Küsitlusele vastamisel ootame kümne asustusüksuse elanike aktiivset osavõttu, sest ainult nii selgub piirkonna elanike arvamus ning vallavolikogu saab otsustada, kas üks alevik ja üheksa küla lähevad üle Mustvee valda või jäävad endiselt Jõgeva valla koosseisu.

 

Egle Lääne
Vallasekretär
528 3731
egle.laane@jogeva.ee