« Tagasi

Valla noortevolikogu uus koosseis valitakse üheksaliikmeline

Jõgeva vallavolikogu muutis oma oktoobriistungil Jõgeva valla noortevolikogu tegutsemise aluseid. Muudatused, mille eesmärgiks on noortevolikogu töö efektiivsemaks muutmine, puudutavad volikokku kandideerijate vanust, volikogu liikmete arvu ja volikogu töövorme.

Kui varem võisid noortevolikokku kandideerida 13–26 aastased noored, siis nüüd on vanuse ülempiiriks seatud 20 eluaastat. Selline muudatus otsustati sisse viia seepärast, et 21–26-aastastel aktiivsetel noortel on potentsiaali ka teisel viisil valla arengule kaasa aidata: kandideerida vallavolikogusse, osaleda volikogu komisjonide töös või anda oma panus mittetulundustegevuse kaudu. Vanusepiiri ajendas langetama ka asjaolu, et 13- ja 26-aastaste noorte liiga suur vanusevahe võib saada takistuseks eduka koostöö saavutamisel ja grupisisese võrdsuse tagamisel.

Jõgeva valla noortevolikogu praegune koosseis on 15-liikmeline, uus koosseis valitakse üheksaliikmeline. Koosseisu otsustati vähendada, kuna aktiivsed noored on hõivatud väga paljude tegevustega. Jõgeva vallas on näiteks loodud palju uusi võimalusi huvihariduses ja huvitegevuses osalemiseks. Ka teiste omavalitsuste kogemus näitab, et noortevolikogudesse kandideerib varasemast vähem noori. Samas on sellised aktiivsed noored, kes kodukoha tegemistes kaasa rääkida soovivad, ikkagi olemas ja neile tuleb noortevolikogu töös osalemise võimalus anda.

Et valla eri piirkondades elavate ja eri koolides õppivate noortevolikogu liikmete kokkusaamiseks on keeruline sobivat aega ja kohta leida, otsustati lisada noortevolikogu töövormide hulka elektrooniline koosolek. Sellise töövormi kaasamine vähendab ka transpordimuresid.

Valla noortevolikogu esimese koosseisu tööaeg hakkabki läbi saama. 12.–18. oktoobrini saavadki noortevolikogu uude koosseisu kandideerida soovijad kandideerimisavaldusi esitada. Kandideerimisvorm ja lisainfo on leitavad Jõgeva valla kodulehel. Infot saab ka Jõgeva valla noorteinfo portaalist (www.noorteinfo.ee)