« Tagasi

Valla raamatukogud koondatakse ühtse juhtimise alla

Jõgeva vallas tegutseb praegu kümme rahvaraamatukogu. Uuest aastast ühendatakse need üheks Jõgeva Raamatukoguks, millel on haruraamatukogud Jõgeval, Kaareperes, Kuremaal, Laiusel, Palamusel, Sadalas, Siimustis, Tormas, Vaimastveres, Sadukülas ja Vägeval.

Jõgeva vallavolikogu otsustas oma novembriistungil lõpetada Jõgeva Linnaraamatukogu ning Kaarepere, Kuremaa, Laiuse, Palamuse, Sadala, Siimusti, Torma, Vaimastvere, ja Vägeva raamatukogu tegevuse ning luua nende baasil 11 haruraamatukoguga Jõgeva Raamatukogu.  Nagu kümme praegust raamatukogu, hakkab ka uus loodav raamatukogu tegutsema vallavalitsuse hallatava asutusena. Praegused raamatukogude direktorid viiakse üle loodavasse asutusse haruraamatukogude juhatajatena. Jõgeva Linnaraamatukogu direktori koht koondatakse, Jõgeva Raamatukogu juhi kohale korraldatakse lähiajal konkurss.

Raamatukogude ühendamise eesmärk on optimeerida raamatukogude juhtimist, parandada teavikute komplekteerimist, jaotada paindlikumalt ressursse, mitmekesistada osutatavaid teenuseid ja tõsta teeninduse kvaliteeti. Ühtse juhtimise alla koondatud raamatukogud saavad võimaluse tellida suuremas valikus teavikuid, tekib ka ühtne arenguvisioon ja paraneb koostöö. Uut suurt raamatukogu nähakse asutusena, mis on suuteline läbi viima ka kogu valla elanikke haaravaid ühisüritusi.

„Jõgeva valla raamatukogude ümberkorraldamine ei too kaasa vallaelanikele pakutava raamatukoguteenuse halvenemist: tegevust jätkavad kõik olemasolevad kogud ja töötajad, ainult pisut teises staatuses. Küll aga võib öelda, et ühte asutusse koondatud raamatukogudes on paremad võimalused tagada kogu valla piirides teenuse ühtselt kõrget kvaliteeti," ütles abivallavanem Aive Tamm.