« Tagasi

Vallavalitsus kehtestas detailplaneeringu

Jõgeva vallavalitsus kehtestas 26. aprillil 2021 korraldusega nr 200 Jõgeva alevikus Muru tn 1, Seemne tn 10 ja osaliselt Seemne tn 12 kinnistute detailplaneeringu vastavalt AB Artes Terrae OÜ (registrikood 12978320) tööle nr 20048DP1.

Detailplaneeringuga hõlmatava maa-ala suurus kokku on ligikaudu 5.42 ha. Detailplaneeringuga määrati uued hoonestusalad ja kinnistute ehitusõigus. Kinnistute sihtotstarbeks on põllumajandusliku tootmisehitise maa. Detailplaneering on kooskõlas Jõgeva valla üldplaneeringuga.

Illustratsioon 1. Õhuvaade, planeeritud hooned asetatuna Maa-ameti kaldaerofotole. Vaade läänest. AB Artes Terrae OÜ.