« Tagasi

Vallavalitsus kehtestas Jõgeva valla Sõnajala 10 kinnistu detailplaneeringu

Jõgeva Vallavalitsus kehtestas 8. novembril 2021 korraldusega number 639 Jõgeva valla Õuna küla Sõnajala tn 10 kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringuga määrati 1,2 ha suurusele elamumaale hoonestusalad ja ehitusõigus. Kinnistule on planeeritud 5 uut elamumaa krunti. Krundi suurimaks lubatud ehitusaluseks pinnaks on 400 m2, mis on jagatud kolme hoone vahel. Hooned on kavandatud ühe- ja kahekorruselised, suurima kõrgusega 9,5 m.

Detailplaneering on kooskõlas Jõgeva valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu koostamisel ei olnud vaja algatada keskkonnamõjude strateegilist hindamist, kuna planeeritav tegevus ei kuulu olulise keskkonnamõjuga tegevuse hulka.