« Tagasi

Vallavalitsus kehtestas Jõgeva linnas Suur tn 56 kinnistu detailplaneeringu

Jõgeva Vallavalitsus kehtestas 7. juunil 2021 korraldusega number 296 Jõgeva linnas Suur tn 56 kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringuga hõlmatava maa-ala suurus kokku on ligikaudu 0,3 ha. Detailplaneeringuga määrati uued hoonestusalad ja kinnistu ehitusõigus. Kinnistu sihtotstarbeks on elamumaa. Planeeritud hoonete arv krundil on kaks hoonet: korterelamu ja prügimajake. Kinnistu suurim lubatud hoonete alune pindala on 800m², korterelamu on lubatud rajada seitsmekorruselisena, mille maksimaalne lubatud kõrgus on 27 m.

Detailplaneering vastab Jõgeva linna üldplaneeringule ja üldplaneeringu teemaplaneeringule „Avalike ja ärialade paiknemist ja ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering". Detailplaneeringu koostamisel ei olnud vaja algatada keskkonnamõjude strateegilist hindamist, kuna planeeritav tegevus ei kuulu olulise keskkonnamõjuga tegevuse hulka.