« Tagasi

Vallavalitsus võõrandab 26. augustil avalikul kirjalikul enampakkumisel kasutatud pelletikatla

Jõgeva vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel kasutatud pelletikatla PV100C alghinnaga 6000 eurot. Kirjalik pakkumine märgusõnaga „Pelletikatel" tuleb esitada hiljemalt 26. augustil kella 9.00 kinnises ümbrikus Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn või digitaalselt allkirjastatuna Jõgeva Vallavalitsuse e-posti aadressil vallavara@jogeva.ee. Ühes ümbrikus võib olla üks pakkumine.

Pakkumiste avamine toimub 26. augustil kell 9.05 Jõgeva Vallavalitsuses aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn.

Osavõtutasu ja tagatisraha ei määrata. Ostuhind tuleb tasuda 14 pangapäeva jooksul enampakkumise tulemuse kinnitamisest vallavalitsuse esitatud arve alusel. Ostja kannab lisaks demonteerimiskulud.

Kirjalik pakkumine peab sisaldama pakkuja nime, kontaktandmeid, pakkumise summat sõnade ja numbritega, pakkumise kuupäeva ning esitaja allkirja.

Varaga tutvumine: Raul Kull, tel 509 8514.