« Tagasi

Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Luual asuva korteri

Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Jõgeva vallale kuuluva korteriomandi aadressil Luua küla, Luua keskus 19-7 (registriosa number 2647935, katastritunnus 57803:001: 0094, pindala 48,9 m2) alghinnaga 10 000 eurot.

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 8. augustil 2022 kella 9 kinnises ümbrikus, millele on märgitud korteriomandi aadress, Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse Suur tn 5, Jõgeva linn või digiallkirjastatult meilile vallavara@jogeva.ee.

Kirjalik pakkumine peab sisaldama pakkuja nime ja kontaktandmeid, pakkumise summat sõnade ja numbritega, pakkumise kuupäeva ja esitaja allkirja.

Pakkumiste avamine toimub 8. augustil 2022 kell 9.05 Jõgeva Vallavalitsuses aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn.

Osavõtutasu ja tagatisraha ei määrata. Ostuhind tuleb tasuda 14 pangapäeva jooksul enampakkumise tulemusest teadasaamisest vallavalitsuse esitatud arve alusel. Ostja kannab tehingukulud (notaritasu, riigilõiv).

TUTVU KORTERIGA