« Tagasi

Vallavalitsuse 1. augusti istungil

  • Kiideti heaks ja esitati vallavolikogule eluasemekulude piirmäära muutmise eelnõu.
  • Otsustati toetada kahe valla sportlase osalemist indiaca maailmameistrivõistlustel.
  • Otsustati anda Liivojal asuv aiamaa tasuta kasutusse.
  • Anti projekteerimistingimused Endlasse päikeseelektrijaama püstitamiseks.
  • Otsustati tunnistada hajaasustuse programmi toetuse taotluste rahuldamise otsus kehtetuks ning otsustati muuta osalise toetuse saanud otsuseid.

 

PROTOKOLL