« Tagasi

Vallavalitsuse 20. juuni istungil

 • Otsustati tunnistada kehtetuks hajaasustuse programmi toetustaotluse rahuldamise otsus.
 • Kooskõlastati Jõgeva Raamatukogu töötajate koosseis.
 • Kinnitati jõgeva Raamatukogu pearaamatukogu ja haruraamatukogude lahtiolekuajad.
 • Lükati tagasi Jõgeva linna keskväljaku ehitustööde I etapi hanke kõik pakkumised, kuna need  ületasid eeldatava maksumuse.
 • Anti ehitusluba Laiusele välijõusaali püstitamiseks.
 • Anti ehituluba üksikelamu püstitamiseks Jõgeva linna Niidu tänavale.
 • Anti kasutusluba Eerikveres asuvale päikeseelektrijaamale.
 • Muudeti Järvepera Teeääre, Kivimäe Lepiku ja Pikkjärve Pikkjärve haljasala katastriüksuste kasutamise sihtostarve maatulundusmaaks.
 • Määrati Tealamal Valuoja kinnisasja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele koha-aadress ja sihtostarve.
 • Anti Jõgeva alevikus Sauna 2 kinnistul asuv kuuriboks tasuta kasutusse.
 • Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Jõgeva linnas Aia 40  kinnistul.
 • Otsustati tunnustada kooli medali või kiituskirjaga lõpetanud Jõgeva valla õpilasi rahalise kingitusega.
 • Kinnitati Jõgeva põhikooli direktoriks Kuuno Lille.
 • Otsustati jätta rahuldamata OÜ Kraavihall esitatud vaie.
 • Arutati Eesti Linnade ja Valdade Liidu ettepanekut Ukraina Žõtomõri oblasti toetamiseks.

PROTOKOLL