« Tagasi

Vallavalitsuse 25. juuli istungil

 • Kinnitati valla 2022. aasta eelarvesse sihtotstarbelised tulud.
 • Nõustuti Moreen OÜle keskkonnaloa andmisega.
 • Määrati Kudinal Maasingu kinnisasja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve.
 • Määrati Kuristal Nõmme ja Tuule kinnisasjade piiride muutmisel moodustatavate katastriüksuste koha-aadress ja sihtotstarve.
 • Otsustati võõrandada avalikul kirjalikul enampakkumisel Jõgeva vallale kuuluv korteriomand Luual.
 • Anti ehitusluba Jõgevale Pärna tänavale abihoone püstitamiseks, Liivojale Tähe 27 päästedepoo ehitamiseks, tootmishoone püstitamise Jõgevale Turu tänavale, Vaimastverre Aasaväljale majapidamise abihoone püstitamiseks ning ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajamiseks Jõgevale Lehe ja Terminali kinnistute liitumiseks.
 • Anti kasutusluba Kaiaveres asuvale suvilale ja vineeritehase laohoonele Viruveres.
 • Tunnistati vallavalitsuse algatusel kehtetuks Jõgeva valla hoolekandekeskusele sõiduautode kasutusrendile võtmise riigihankemenetlus.
 • Tunnistati Jõgeva linna teede ja tänavate riigihankel edukaks AS TREV-2 Grupp pakkumus ning otsustati sõlmida hankeleping.
 • Tunnistati Sadala aleviku tänavavalgustuse ehitustööde I etapi hankel edukaks osaühingu TAA Elekter pakkumus ning otsustati sõlmida hankeleping.
 • Otsustati nimetada Jõgeva Valla Perearstikeskuse OÜ juhatuse liikmeks Aime Meltsas.

PROTOKOLL