Vallavalitsuse 30. jaanuari istungil


 • Otsustati tunnistada Jõgeva valla aasta teo tiitliga MTÜ Jõgevamaa Jäähokiklubi tegevust jäähoki edendamisel ja III Eesti naiste tantsupidu.
 • Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanne, mille järgi rajati Kruusamäe kinnistule veesüsteem.
 • Nõustuti Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti koostatud Rakke-Vägeva kontaktvõrgu püstitamise keskkonnamõju hindamise eelhinnanguga Jõgeva valla Vägeva küla osas ja otsustati jätta keskkonnamõju hindamine algatamata.
 • Nõustuti Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti täiendatud Jõgeva-Kaarepere rööbastee õgvendamise keskkonnamõju hindamise eelhinnanguga ja otsustati jätta keskkonnamõju hindamine algatamata.
 • Muudeti Jõgeva linnas Vainu 25 ja Tallinna mnt 10a katastriüksuse maa kasutamise sihtostarve elamumaaks.
 • Muudeti ja määrati Õuna külas Lille tänava katastriüksustele koha-aadressid.
 • Muudeti Õuna küla Lille 24 katastriüksuse koha-aadress Kruusa 14.
 • Lubati Reklaamtreiler OÜ-l paigaldada 1. veebruarist 7. märtsini Jõgeva linna Suur 1a ajutine Eesti Reformierakonna valimisreklaam.
 • Lubati Eesti Reformierakonnal paigaldada Jõgeva linna Kesk tänav L2 katastriüksusele reklaamialusel ajutine Riigikogu valimistega seotud reklaam 1. veebruarist 7. märtsini.
 • Lubati Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal paigaldada Jõgeva linna Kesk tn L4 katastriüksusele reklaamialusel ajutine Riigikogu valimistega seotud reklaam 1. veebruarist 7. märtsini.
 • Anti ehitusluba Jõgeva linnas Tallinna mnt 13 puidutöökoja lammutamiseks.
 • Anti kasutusluba Jõgeva linnas Lai 4//Suur 30 kaugküttetorustikule.
 • Anti Jõgeva valla tervisekeskusele kasutusluba.
 • Anti kasutusluba Jõgeva valla spordihoonele.

PROTOKOLL