« Tagasi

Vallavolikogu 55. istung toimub 17. juunil Palamuse rahvamajas

Jõgeva Vallavolikogu 55. istung toimub neljapäeval, 17. juunil 2021 algusega kell 15.00
Palamuse rahvamajas (Köstri allee 1, Palamuse alevik).

PÄEVAKORRAS:
1. Jõgeva Põhikooli spordihoone projekti tutvustamine.
Ettekandja OÜ JVR Arhitektuuribüroo arhitekt Kalle Vellevoog.

2. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Jõgeva Vallavalitsuse konsolideerimisgrupi 2020. majandusaasta aruande kinnitamine".
Ettekandjad: abivallavanem Viktor Svjatõšev, pearaamatupidaja Imbi Saar,
kaasettekandjad: eelarvekomisjoni esimees Mati Kepp, revisjonikomisjoni esimees Hardi Perk.

3. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu "Jõgeva valla 2021. aasta teine lisaeelarve".
Ettekandjad: abivallavanem Viktor Svjatõšev, pearaamatupidaja Imbi Saar,
kaasettekandjad: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Arvo Sakjas, eelarvekomisjoni esimees Mati Kepp.

4. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu "Laenu võtmine".
Ettekandjad: abivallavanem Viktor Svjatõšev, pearaamatupidaja Imbi Saar,
kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Mati Kepp.

5. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu "Jõgeva valla lasteaedades tasuta hommikusöögi võimaldamise määruse muutmine".
Ettekandja abivallavanem Angela Saksing,
kaasettekandjad: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Arvo Sakjas, eelarvekomisjoni esimees Mati Kepp.

6. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Vallavolikogu liikmete arvu määramine".
Ettekandja vallavolikogu esimees Peep Põdder.

7. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Valimisringkonna moodustamine".
Ettekandja vallavolikogu esimees Peep Põdder.

8. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Jõgeva valla valimiskomisjoni liikmete nimetamine".
Ettekandja vallasekretär Egle Lääne.

9. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu „Jõgeva valla jäätmekava 2021-2026" teine lugemine. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu „Jõgeva valla 2021-2026" vastuvõtmine.
Ettekandjad: abivallavanem Viktor Svjatõšev, keskkonnaspetsialist Taimi Eesmäe,
kaasettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Jaano Terras.
10. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu "Jõgeva vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded".
Ettekandjad: abivallavanem Viktor Svjatõšev, vallasekretär Egle Lääne, majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim,
kaasettekandjad: kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Margus Kask, arengu- ja majanduskomisjoni esimees Jaano Terras.

11. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu "Mustvee valla üldplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise eelnõu kooskõlastamine".
Ettekandjad: abivallavanem Viktor Svjatõšev, majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim,
kaasettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Jaano Terras.

12. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu "Loa andmine vallavara võõrandamiseks otsustuskorras".
Ettekandjad: abivallavanem Viktor Svjatõšev, majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim,
kaasettekandjad: arengu- ja majanduskomisjoni esimees Jaano Terras, eelarvekomisjoni esimees Mati Kepp.

13. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu "Jõgeva valla noorsootöö valdkonna arengukava 2021-2028 esimene lugemine ja järgnev menetlemine".
Ettekandja abivallavanem Angela Saksing,
kaasettekandja haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Arvo Sakjas.
14. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Jõgeva valla kultuurivaldkonna arengukava 2021-2028 esimene lugemine ja järgnev menetlemine".
Ettekandja abivallavanem Angela Saksing,
kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Margus Kask.

15. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Jõgeva valla terviseprofiili esimene lugemine ja järgnev menetlemine".
Ettekandja abivallavanem Angela Saksing,
kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Margus Kask.

16. Arupärimistele vastamine:
16.1. Terje Rudissaar arupärimine Palamusele pakiautomaatide paigaldamise kohta.
Vastaja abivallavanem Viktor Svjatõšev.
16.2. Terje Rudissaar arupärimine Suur 5 hoone üürnike üürivabastuse kohta.
Vastaja abivallavanem Viktor Svjatõšev.
16.3. Terje Rudissaar arupärimine valdkondlike arengukavade kohta.
Vastaja abivallavanem Angela Saksing.

17. Mitmesugust, informatsioonid:
Informatsioon järgmise istungi toimumise ajast ja päevakorrast.
Esitaja vallavolikogu esimees Peep Põdder.

Foto: Ragnar Vutt