« Tagasi

Vallavolikogu esimeheks valiti Priit Põdra, aseesimeesteks Peep Põdder ja Viktor Svjatõšev

Jõgeva vallavolikogu teise koosseisu esimesel istungil, mis toimus täna Jõgeva kultuurikeskuses, valiti volikogu esimeheks Priit Põdra ning aseesimeesteks Peep Põdder ja Viktor Svjatõšev.

Priit Põdra valiti volikogusse valimisliidu Omad Inimesed nimekirjast. Tema kandidatuuri volikogu esimehe kohale esitas Viktor Svjatõšev (Reformierakond). Vastaskandidaadina seati üles EKRE nimekirjas volikogusse kandideerinud Marko Saksing. Tema ülesseadjaks oli samast nimekirjast rahvaesindusse pääsenud Enn Kivi. Salajasel hääletusel kogus Priit Põdra 16 ka Marko Saksing 9 häält, seega osutus valituks Priit Põdra.

Volikogule valiti ka kaks aseesimeest. Kummalegi kohale esitati vaid üks kandidaat: Peep Põdder Keskerakonnast ja Viktor Svjatõšev Reformierakonnast. Nende esitajateks olid vastavalt Asso Nettan (Omad Inimesed) ja Heli Raevald (Keskerakond). Peep Põdderi poolt anti 16 ja Viktor Svjatõševi poolt 24 häält, seega osutusid mõlemad valituks. Lisaks kolme funktsionääri valimisele kuulas volikogu ära senise vallavalitsuse tagasiastumispalve.

Vallavanem, abivallavanemad, valitsus ja volikogu alatised komisjonid saavad eeldatavalt paika volikogu järgmisel istungil, mis on plaanis pidada 25. novembril. Viktor Svjatõšev tõdes, et tema töö volikogu aseesimehena võib jääda üsna lühikeseks, sest kui koalitsioon annab talle nädala pärast võimaluse teha edasi südamelähedasemat abivallavanema tööd, mida ta on teinud ka ametist lahkuvas valitsuses, siis ta valib selle.

Vastne vallavolikogu esimees Priit Põdra (36) on sündinud ja kasvanud Jõgeval ja lõpetanud Jõgeva gümnaasiumi. Bakalaureusekraadi omandas ta Tartu ülikooli haridusteaduskonnas (2010), magistrikraadi sama kõrgkooli filosoofiateaduskonnas (2013). Pedagoogikarjääri alustas ta 2006. aastal, kui hakkas Jõgeva gümnaasiumis kultuurilugu ja filosoofiat, hiljem aga ajalugu ja ühiskonnaõpetust õpetama. 2013. aastal, kui Jõgeval toimus haridusreform, sai Priit Põdrast Jõgeva põhikooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja. 2016. aastast on ta Jõgevamaa gümnaasiumi direktor.

Kohalikus poliitikas on Priit Põdra kogenud tegija. Ta kuulus Jõgeva linnavolikogu kahte viimasesse, 2009. ja 2013. a valitud koosseisu ja uue suure Jõgeva valla volikogu esimesse koosseisu. Peale volikogu lihtliikme rolli on ta saanud proovida volikogu alatise komisjoni esimehe ja lühikest aega ka volikogu esimehe rolli.

„Volikogu esimehena pean kõige olulisemaks hoida aus demokraatlikke väärtusi," ütles Priit Põdra. „Et olen tegutsenud ka korvpallikohtunikuna, toon võrdluse selle alaga. Volikogu esimeeski jälgib, et mängitaks kokku lepitud reeglite kohaselt ning et eri pooled teineteist austaksid."

Kui arvestada, et volikogu liikmeid on 27 ja vallaelanikke üle 13 tuhande, siis võib öelda, et iga volikogu liikme „selja taga" on laias laastus pool tuhat inimest. „See paneb volikogu liikmete õlule suure vastutuse: meie otsustest sõltub valla arengus väga palju," tõdes Priit Põdra.