« Tagasi

Vallavolikogu liikmed said õiguse fraktsiooni vahetada

Jõgeva vallavolikogu muutis oma eilsel istungil valla põhimäärust. Selle uus redaktsioon annab volikogu liikmetele võimaluse ühest fraktsioonist lahkudes liituda mõne teise fraktsiooniga.

Volikogu fraktsiooni võivad moodustada vähemalt kaks ühises nimekirjas kandideerinud volikogu liiget. Samas saavad ühes nimekirjas volikogusse valitud volikogu liikmed moodustada ainult ühe fraktsiooni, st volikogus ei saa olla näiteks kaht reformierakonna fraktsiooni. Kui senini ei lubanud valla põhimäärus fraktsioonist välja astunuil liituda mõne teise fraktsiooniga, siis pärast põhimääruse muutmist on neil see võimalus olemas ning fraktsiooni saab volikogu ühe koosseisu ajal vahetada suisa kaks korda. Põhimäärusesse tehti veel teinegi täiendus. Selle kohaselt võib volikogu liige, kes ei olnud enne volituste peatamist ühegi fraktsiooni liige, volituste taastumisel astuda mõne juba olemas oleva fraktsiooni liikmeks.

Vallavolikogu esimees Aivar Kokk tõdes, et volikogusse valitute jaoks on võimalus mõne fraktsiooni töös osaleda väga tähtis. „Nii on nende töö tõhusam. Paljud asjad lepitakse kokku just fraktsioonides, arutatakse, mida toetada ja mida mitte. Üksi ei jõua ka kõigisse päevakorral olevatesse teemadesse süveneda. Fraktsioonis jagatakse teemad ära ja antakse neist üksteisele ülevaade. Fraktsiooni koosolekule tuuakse ka info mitmes komisjonis arutatust, samal ajal kui üksik volikogu liige osaleb tavaliselt vaid ühes komisjonis," sõnas Aivar Kokk.