« Tagasi

Vallavolikogu võttis vastu esimese lisaeelarve

Jõgeva vallavolikogu võttis oma aprilliistungil vastu esimese lisaeelarve. Lisaeelarvega suurendati põhitegevuse tulusid 11 851 euro ja põhitegevuse kulusid132 009 euro võrra ning suunati investeerimistegevusse 1 307 060 eurot.

Investeeringuteks mõeldud rahast kulub suurem osa – 1 miljon eurot – teede ja tänavate renoveerimiseks ja korrashoiuks. See summa kaetakse seni kasutamata likviidsete varade arvelt. Investeeringuraha on ette nähtud veel Kuremaa ujula jõusaali uute seadmete soetamiseks (150 000), Torma spordihoone juures oleva miniareena kordategemiseks (14 000), Laiuse Jaan Poska põhikooli lasteaia ventilatsiooni hoolduseks (34 700), Laiuse põhikooli koolimaja põranda remondiks (14 736) ning rea valla koolide ja lasteasutuste hoonete Päästeameti nõuetega vastavusse viimiseks (83 424). 10 200 eurot, mis saadi kindlustushüvitisena Kuremaa tuuleveskile tekitatud tormikahju kompenseerimiseks, kulutatakse veski tiibade taastamisele.

Esimeses lisaeelarves on ette nähtud 14 000 eurot Torma miniareena kordategemiseks. Foto: Riina Mägi