« Tagasi

Vallavolikogu võttis vastu neljanda lisaeelarve

Jõgeva vallavolikogu võttis 8. oktoobri istungil vastu neljanda lisaeelarve, millega suurendati

investeeringute mahtu 195 000 euro võrra. Lisasummasid on vaja Jõgeva vallavalitsuse Suur tn 5 hoone ning spordikeskuse Virtus rekonstrueerimisprojektide jaoks.

Jõgeva Suur tn 5 hoone rekonstrueerimisprojekti jaoks nähti teises lisaeelarves ette 65 000 eurot, hanke käigus selgus aga, et tegelikult on projekti jaoks vaja 108 000 eurot (summasse on sisse arvestatud ka käibemaks). Virtuse rekonstrueerimisprojekti puhul oli teise lisaeelarvega ette nähtud summa 60 000 eurot, hankel kujunes aga maksumuseks 212 000 eurot. Vallavolikogu esimees Aivar Kokk ütles volikogu istungil selgituseks, et kui algne summa oli kavandatud eelprojekti tellimiseks, siis hankel selgunud summa võimaldab tellida sellise projekti, millega saab kohe ehitushankesse minna. See võimaldab aega kokku hoida.

Rekonstrueerimisprojektide tellimist finantseeritakse likviidsete varade arvelt.