Veel saab soodsalt soetada biojäätmete konteinereid

Tiheasustusalal ja kompaktsel alal on kohustuslik eramutel tekkekohas köögi- ja sööklajäätmeid kompostida, kompostri puudumisel tuleb anda köögi- ja sööklajäätmed üle Ekovir OÜ-le. Kõigile kortermajadele, v.a hajaasustuse piirkonnas, on kohustuslik anda üle köögi- ja sööklajäätmed üle Ekovir OÜ-le. Vallavalitsus pakub head võimalust soetada soodsalt konteinerit. 26. mai 2022 seisuga on saada veel üks 80 l konteiner ja viis 140 l konteinerit. Kompostritel on omanikud olemas. 

Hiljemalt 2023. aasta lõpuks tuleb kõikjal Eestis korraldada biojäätmete tekkekohalt kogumine või kompostimise kasutamise võimaluse korral biojäätmeid oma kinnistul kompostida. Kõigil inimestel ja ettevõtetel peab olema võimalus biojäätmeid, eelkõige köögi- ja sööklajäätmeid, jäätmevedajale üle anda. Suur osa segaolmejäätmetest moodustavad biojäätmed, mis rikuvad teiste jäätmete käitluse ja teevad ringlussevõtu keeruliseks. Seetõttu on alates 1. aprillist Jõgeva vallas kohustuslik majapidamistel ja ettevõtetel lahendada biojäätmete käitlus. Võimalik on biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid ära anda korraldatud jäätmeveo raames vedajale või kompostimise kasutamise võimaluse korral biojäätmeid oma kinnistul kompostida.

Keskkonnainvesteeringute Keskus SA (KIK SA) toetab Jõgeva valla kodumajapidamistesse 200 kompostri ja 85 biojäätmete konteineri soetamist ning kompostimise koolitust 42 468 euroga.

Toetuse tingimused:

1. Konteineri või kompostri saavad kinnistud, mis on liidetud korraldatud jäätmeveoga.

2. Taotlejal on sissekirjutus majapidamises, kuhu kompostrit või konteinerit soovitakse. NB! Lepingu kompostri või konteineri kasutamiseks võib sõlmida isik, kes on taotlemise aadressil sisse kirjutatud, kuid kelle nimel ei pruugi olla Ekovir OÜga jäätmeveolepingut.

3. Taotleja tasub omaosaluse: kompostri eest 27,90 eurot, 80 l konteineri eest 3,66 eurot ja 140 l konteineri eest 3,93 eurot.

4. Kompostrit või konteinerit peab kasutama sihtotstarbeliselt vähemalt 3 aastat selle saamisest.

5. Kompostri/konteineri saajaga sõlmitakse leping.

Infoks kortermajadele:

Igale korterile konteinerit või kompostrit eraldi ei anta, vaid antakse kortermaja või ühistupõhiselt. Kompostri suurus 200 l peab sobima kortermaja vajadustega. Korteriühistud, kes soovivad kompostrit, peavad esmalt lahendama küsimuse, kes hoolitseb kompostri õigesti kasutamise eest.

 

Kui soovite kompostrit või konteinerit ja eelpool toodud nõuded on täidetud, palun esitage avaldus. Avalduse peavad esitama ka eelregistreerunud isikud.

 

Kompostimise tasuta koolitused toimuvad:

06.06.2022 kell 17.30 Palamuse laululaval

20.06.2022 kell 17.30 Torma rahvamajas

Koolitab kompostiljonist Anneli Ohvril

www.kompostiljon.ee

 

Info: keskkonnaspetsialist Taimi Eesmäe, kontakt: taimi.eesmae@jogeva.ee, tel 776 6509.

 

Taotlemine elektrooniliselt

Taotluse täitmiseks sisenege e-keskkonda ID-kaardiga, mobiil-IDga või Smart-IDga. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 

Viide