« Tagasi

Ehitised peavad olema kantud registrisse

Seadusest tulenevalt hakkab Jõgeva vallavalitsus kontrollima seda, kas kõik ehitised on kantud ehitisregistrisse.

Ehitisregister on andmekogu, mille eesmärk on hoida, anda ja avalikustada teavet kavandatavate, ehitatavate ja olemasolevate ehitiste ning nendega seotud menetluste kohta.

2015. aasta 1. juulist jõustus Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus, mille järgi tuleb ehitisregistri andmed korrastada 2020. aasta 1. jaanuariks. Hiljemalt selleks ajaks peavad registris olema kõik hooned, mille ehitusalune pind on suurem kui 20 ruutmeetrit, olgu see siis puukuur, kõrvalhoone, vana ait vms.

Soovitame kõigil oma ehitiste dokumendid enne kõnealust tärminit üle vaadata, sest võib juhtuda, et neil, kelle maja, puukuur või kõrvalhoone ei ole ehitisregistris, tuleb hakata kukrut kergendama. Ainuüksi riigilõiv õigusliku aluseta ehitise eest võib ulatuda 500 euroni.

Juhul, kui ehitised on ehitisregistrisse kandmata, tuleks kõigepealt püüda leida dokumente, mis näitavad ehitiste püstitamise seaduslikkust või nende püstitamise aega. Selliste dokumentide olemasolul saab ehitised kanda registrisse ja sellise kande tegemise eest riigilõivu tasuda ei tule.

Kui dokumente pole võimalik leida, siis saab vanemate hoonete korral abi Rahvusarhiivist aadressil www.ra.ee. Sinna tuleb esitada päring.

OLEV TEDER,

Jõgeva vallavalitsuse ehitusspetsialist

511 6183